AMSTERDAM - Sinds een paar weken staan er in de F-, D-, H-, G- en K-buurt, Reigersbos en Gein bovengrondse containers voor uw afval. Dit hebben we gedaan omdat de ondergrondse containers om veiligheidsredenen zijn afgekeurd. We mogen de containers niet meer legen. U kunt uw afval kwijt in de containers die boven de grond staan. Gooi dus niets meer in de ondergrondse containers!

De firma Rutte gaat vanaf half september de oude ondergrondse containers vervangen door nieuwe. In één week haalt Rutte de oude containers eruit en zet er nieuwe in. Tot die tijd kunt u de bovengrondse containers voor afval gebruiken.

Tijdelijk parkeerverbod

We kunnen niet werken als er auto’s dicht bij de werkplek staan. Dus voeren we tijdelijke parkeerverboden in. Dat doen we ongeveer 5 dagen vóór het werk begint. Zodra u een parkeerverbod ziet in de buurt van de oude ondergrondse containers, weet u dat we in uw buurt aan de slag gaan.

Als de nieuwe containers in de grond zitten, ruimen we natuurlijk alles weer netjes op en maken de straat en stoep weer helemaal in orde. Dan halen we ook de tijdelijke afvalcontainers weg die boven de grond staan.

Contact

Heeft u vragen over het werk aan en rond de containers, mail of bel dan met de firma Rutte via info@ruttegroep.nl of 020 410 6565.

Heeft u andere vragen, suggesties of ideeën over de afvalcontainers, dan kunt u contact opnemen met 14 020 of mailen naar afvalcontainers.zuidoost@amsterdam.nl