AMSTERDAM - Tot en met 2022 wordt gestart met de bouw van 10.500 betaalbare woningen en kamers voor studenten en jongeren in Amsterdam en de regio. Er komen 9.000 woningen in Amsterdam en 1.500 in de omliggende gemeenten. Het gaat om tijdelijke en permanente woningen, zelfstandig en met gedeelde voorzieningen. Er is ook extra aandacht voor acceptabele servicekosten. Dit staat in het Plan Jongeren- en Studentenhuisvesting 2019-2022.

De afgelopen vier jaar heeft Amsterdam meer dan 10.000 studenten- en jongerenwoningen bijgebouwd. Helaas zijn er toch nog veel jongeren slachtoffer van de schaarste op de woningmarkt en de hoge prijzen. Daarom zet het college het bouwtempo van de afgelopen vier jaar door met de bouw van 10.500 studenten- en jongerenwoningen.

Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen): “Het is hard nodig om meer betaalbare woningen voor jongeren en studenten te bouwen. Zij zijn nu steeds vaker gedwongen om thuis te blijven wonen of lang naar een betaalbare woning te zoeken, terwijl ze juist tijd moeten hebben om hun leven in Amsterdam op te bouwen. Het is belangrijk dat Amsterdam jongeren en studenten beschermt tegen huisjesmelkers die van hun woningnood gebruik maken.”

Betaalbaarheid De woningen worden gebouwd door woningcorporaties en ontwikkelaars. Een belangrijke eis bij de bouw van deze woningen is betaalbaarheid. Waar de gemeente de grondeigenaar is, wordt ingezet op een maximale huurprijs van €424 per maand voor 18 tot 23 jarigen en €607 per maand voor 23 tot 28 jarigen. Bij transformatie wordt uitgegaan van een maximale huur tot €720 per maand (de liberalisatiegrens). Ook wil de gemeente extra aandacht vragen voor acceptabele servicekosten. Wat er onder servicekosten mag vallen is wettelijk geregeld in landelijke regelgeving. De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars over een acceptabel bedrag en transparantie over deze kosten.

Woningbouwambitie Amsterdam Al eerder maakte de gemeente bekend dat er de komende jaren veel woningen bijgebouwd gaan worden, ruim 50.000 woningen in 7 jaar. Hieronder vallen verschillende type woningen zoals sociale gezinswoningen, middenhuur en ouderenwoningen. De woningbouwambitie wordt nu verder ingevuld met de huisvesting voor jongeren en studenten.