AMSTERDAM - Het college van B en W stelt voor erfpachters met een woning in Amsterdam 10% extra korting te geven bij overstap naar eeuwigdurende erfpacht wanneer zij voor 1 januari 2020 een overstapaanbieding aanvragen. Op dit moment wordt in de berekening op de erfpachtgrondwaarde een korting berekend van 25%, deze wordt nu verhoogd naar 35%. Deze voorgestelde korting is onderdeel van het in mei 2018 gepresenteerde coalitieakkoord.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): “Dit college wil de 10% extra korting met terugwerkende kracht invoeren zodat alle erfpachters die tussen 1 oktober 2017 en 1 januari 2020 een overstap aanvragen of hebben aangevraagd, de extra korting krijgen.”

Extra korting met terugwerkende kracht
Alle erfpachters die een aanbieding hebben aangevraagd of geaccepteerd krijgen na het definitieve besluit te horen hoe de extra korting zal worden doorgevoerd. Ook erfpachters die al zijn overgestapt hebben recht op de korting, de gemeente betaalt de eventuele extra notariskosten en de eventueel teveel betaalde afkoopsom. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenteraad waarna het college naar verwachting rond de jaarwisseling een definitief besluit neemt.

Eeuwigdurende erfpacht
In juni 2017 heeft de gemeente de Overstapregeling eeuwigdurende erfpacht vastgesteld om erfpachters meer zekerheid en keuzevrijheid te kunnen bieden. Erfpachters met een woning kunnen vrijwillig overstappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht en een vrijblijvende aanbieding aanvragen via het Overstapportaal op amsterdam.nl/erfpacht. Tot 1 januari 2020 kan gebruik worden gemaakt van voordelige voorwaarden waaronder berekening van de kosten op basis van de WOZwaarde van 2014 of 2015. De erfpachter kan kiezen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht door middel van afkoop of door te kiezen voor een jaarlijks te betalen canonbedrag.

Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/erfpacht