AMSTERDAM - Op 1 juni verhoogt de gemeente Amsterdam de inkomensgrens voor de regelingen voor kinderen tot 18 jaar naar 150% van het sociaal minimum. Het besluit is genomen naar aanleiding van een voorstel van de gemeenteraad. De verhoging ondersteunt kinderen van werkende ouders met lage middeninkomens, die door de energieschaarste en de stijgende inflatie steeds moeilijker rond kunnen komen. Onderzoek van het Nibud laat zien dat een verhoging van de inkomensgrens voor de kindregelingen voor deze groep bijdraagt aan de bestaanszekerheid. Zo’n 5.800 extra kinderen die opgroeien in een gezin met een laag middeninkomen kunnen hierdoor gebruik maken van regelingen, zoals de Stadspas met Kindtegoed, vergoeding voor sport en een gratis laptop of tablet.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoedebestrijding): “Steeds meer Amsterdammers komen in de knel door stijgende prijzen en een te laag inkomen. We willen niet dat kinderen hier de dupe van worden en daarom is het goed dat de gemeenteraad dit initiatief heeft genomen. Tegelijk is het natuurlijk niet goed dat gezinnen tot 150% van het wettelijk sociaal minimum ondersteund moeten worden met armoederegelingen. Dan is er toch echt iets mis met het wettelijk sociaal minimum dat is vastgelegd door het Rijk. Het minimum is veel te laag voor mensen om echt mee rond te komen. Om mensen duurzaam uit armoede te halen, zal het Rijk dit dus moeten aanpassen.”

Regelingen voor kinderen

Amsterdam heeft diverse regelingen die ouders helpen bij de kosten van hun kinderen. Met de Stadspas kunnen ze gratis of met korting naar uitjes, deelnemen aan activiteiten na school en het lidmaatschap van een sportclub betalen. Met het Kindtegoed kunnen ouders met de stadspas in aangesloten winkels spullen kopen voor hun kind, zoals schoolspullen, kleding en speelgoed. Het bedrag van het Kindtegoed hangt af van de leeftijd van het kind. Ook kunnen ouders met de Stadspas op de basisschool de vrijwillige ouderbijdragen betalen. Voor kinderen tussen de 10 en 18 jaar is er een gratis laptop of tablet. Aanvragen kan via www.amsterdam.nl/pakjekans.

Inkomensgrens

Gemeente Amsterdam heeft regelingen voor inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, zoals de Stadspas. De regelingen zijn voor alle Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen, dus ook voor werkenden met een laag inkomen. Ouders met een inkomen tussen 130 – 150% van het sociaal minimum kunnen de regelingen voor hun kinderen tot 18 jaar zelf aanvragen. De ouders zelf kunnen geen aanspraak maken op de regelingen. De verhoging van de inkomensgrens voor de minimavoorzieningen voor kinderen gaat in met ingang van schooljaar 2023-2024, voor de duur van twee schooljaren.