AMSTERDAM - Stadsdeel Centrum start in de Waterloopleinbuurt en op de Elandsgracht en Appeltjesmarkt  met een proef om de openbare ruimte te verbeteren.

Een schonere straat

Een vast team bestaande uit een buurtconciërge van de Reiniging en twee medewerkers van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte trekken het komende half jaar samen op in deze gebieden. Zij gaan zich vooral bezighouden met het schoonmaken van de buurt, toezicht houden en handhaven bij overtredingen in de openbare ruimte zoals illegaal parkeren, het verkeerd aanbieden van afval en de aanpak van fietsenuitstallingen. Het stadsdeel hoopt dat het intensieve en gerichte beheer een positief effect heeft op de openbare ruimte en dat het voor bewoners en ondernemers kunnen in de buurt prettig is om een direct aanspreekpunt te hebben.

Meldingen schoon en handhaving openbare ruimte

Uw meldingen maken voor het team zichtbaar waar sprake is van problemen. Bovendien helpt het ons ook om te bepalen waar onze  inzet nodig is op het gebied van schoon en handhaving openbare ruimte. U kunt op de volgende manier een melding doen:

  • U kunt ons altijd aanspreken op straat.
  • Online met het formulier Melding Openbare Ruimte.
  • Met uw smartphone via de app Verbeter de buurt.
  • Telefonisch. U belt 14 020, het informatienummer van de gemeente.