AMSTERDAM - Het aantal klachten over afval op straat in Zuid neemt toe. In 2016 kwamen er ruim 16.000 klachten binnen en tot en met juli 2017 waren dat er al bijna 10.000.

Volgens de Amsterdamse norm moeten klachten binnen 72 uur zijn afgehandeld. Met het grote aantal klachten is dat niet altijd haalbaar. In 2016 lukte het in Zuid om 67% van de klachten binnen de norm af te handelen. Een score die om verbetering vroeg.

Afhandeling binnen de norm

En dat is gelukt. In de eerste helft van 2017 werd 98 % van de klachten binnen de norm afgehandeld. En dit terwijl het aantal klachten toenam. Daarbij moet ook nog worden opgemerkt dat de afhandelingstermijn 72 uur is, maar dat in Zuid de meeste klachten binnen 24 uur worden opgelost.

Meer kartonnen dozen

Er zijn verschillende redenen waarom het aantal klachten toeneemt. Allereerst is het door het gebruik van social media gemakkelijker om een klacht in te dienen en ook het servicenummer 14020 van Amsterdam werkt effectief. Belangrijker nog zijn de oorzaken van een klacht. Veel rommel op straat ontstaat door het verkeerd aanbieden van huisvuil: niet op de juiste dag, dumpen naast de ondergrondse afvalcontainer en het aanbieden van grofvuil zonder afspraak. Belangrijke factor is ook de toename van aankopen via internet. Grote kartonnen verpakkingen belanden op straat.

Gezamenlijke verantwoordelijheid

Stadsdeelbestuurder Paul Slettenhaar: “Een schoon stadsdeel is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als stadsdeel zamelen we het afval in en houden we de straten schoon. Van bewoners, ondernemers en bezoekers verwachten we dat ze zich aan de regels houden. En die regels zijn niet zo ingewikkeld: houd je aan de inzameldagen, zet geen huisvuil naast de ondergrondse containers en maak een afspraak voor het ophalen van grofvuil.”