AMSTERDAM - Stadsdeel Oost stelt geld beschikbaar voor initiatieven die mantelzorgers ondersteunen. Bent u bewoner van Oost en heeft u een goed idee hoe u mantelzorgers in uw buurt kunt helpen? Dan kunt u dat plan indienen en een aanvraag doen voor subsidie. De deadline hiervoor is vrijdag 9 juni 2017.

Oudere mensen en mensen met een ziekte of beperking blijven langer thuis wonen en hebben soms zorg nodig. Mantelzorgers, mensen die langere tijd voor een ziek of hulpbehoevend familielid, vriend of buur zorgen, spelen in die zorg een steeds belangrijker rol.

Plannen en initiatieven

Uitgewerkte plannen kunnen zich op allerlei vormen van hulp aan mantelzorgers in uw buurt richten. Bijvoorbeeld het tijdelijk overnemen van de zorgtaken, mantelzorgers helpen met het opzetten van een breder sociaal netwerk of hulp bij boodschappen doen. Of initiatieven die mensen bewust maken dat je een mantelzorger bent als je langdurig voor iemand zorgt en dat er dan allerlei voorzieningen voor je zijn.

Per plan geldt een maximale subsidie van € 5.000. Een jury van buurtbewoners die zelf mantelzorger zijn, beoordeelt of uw plan voor subsidie in aanmerking komt.

In het uitvoeren van de plannen worden initiatiefnemers begeleid door welzijnsorganisaties Civic en Dynamo.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Civic Amsterdam. Of neem contact op met Felice Gaughan, via f.gaughan@amsterdam.nl