AMSTERDAM - Amsterdam werkt hard aan snelle integratie van statushouders. Organisaties met goede ideeën om Amsterdamse statushouders aan betaald werk of opleiding te helpen, konden afgelopen najaar een subsidie aanvragen voor activiteiten en begeleiding van statushouders.

Tot november konden de aanvragen worden ingediend. In totaal zijn er 54 aanvragen gedaan waarvan er na uitvoerige beoordeling 16 aanvragen zijn gehonoreerd. Het totaal bedrag voor de subsidies bedraagt ruim € 1,5 miljoen.

De activiteiten van de toegekende aanvragen dienen uitgevoerd te worden voor april 2018. De initiatieven variëren van taalcursussen, het volgen van workshops en trainingen of het helpen bij het creëren van een (persoonlijk) netwerk. Ook worden er werkervaringsplekken geboden bij winkels of evenementen in de stad, of kan men helpen bij een buurtboerderij of vrijwilligerswerk uitvoeren bij mensen thuis.