AMSTERDAM - Volgens de GGD Amsterdam is het zeer onwaarschijnlijk dat studenten ernstige en blijvende gezondheidsschade oplopen als gevolg van vliegtuiggeluid in Kronenburg.

Eerder zette het ministerie van Infrastructuur nog een streep door de gezamenlijke plannen met de gemeente Amstelveen. Reden waren volgens het ministerie de gezondheidsrisico’s.

Wethouder Schiphol Herbert Raat: “Dit is goed nieuws voor al die jonge mensen die op zoek zijn naar een plek voor zichzelf. Het GGD advies toont aan dat de risico’s zo klein zijn dat het belang van wonen hier op de eerste plaats komt. Collega van Ruimtelijke Ontwikkeling Floor Gordon gaat de komende tijd aan de slag om te plannen verder te brengen.”

Advies huisvesting studenten Kronenburg
De gemeente heeft de bezwaren van het ministerie aan de GGD voorgelegd. In het nieuwe advies van de GGD staat dat studenten behoren tot de minst gevoelige groep als het gaat om geluidhinder. Door hun jonge leeftijd ervaren studenten minder hinder dan andere groepen mensen en is de kans dat ze gezondheidsklachten ontwikkelen extreem klein. Daarbij is ook van belang dat studenten relatief kort op Kronenburg zullen wonen. Na hun studie moeten zij er immers weer weg.

Uitbreiding studentencampus Uilenstede
De gemeente Amstelveen zet al langer in op de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op Kronenburg. De kantorenlocatie kampt met structurele leegstand en is volgens het college uitermate geschikt voor transformatie naar studentenhuisvesting door de ligging naast de bestaande campus in de nabijheid van de VU. Het college wordt daarin gesteund door de MRA, provincie Noord-Holland en gemeente Amsterdam. Ook zij zien unieke kansen om hier het grote tekort aan studentenhuisvesting op een hoogwaardige wijze in te lopen en een nieuw gebied te creëren in aansluiting op de campus van de VU en de Zuidas.

Ook de Amstelveense gemeenteraad maakt zich hard voor uitbreiding via de unaniem aangenomen motie Uitbreiding campus Uilenstede.

Zie ook het advies van de GGD over de huisvesting studenten in Kronenburg op www.amstelveen.nl