AMSTERDAM - Op dinsdag 21 maart organiseren studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de Hogeschool van Amsterdam samen met stadsdeel West en Academie van de Stad een interreligieuze dialoogdag voor drie verschillende middelbare scholen. Deze dialoogdag is onderdeel van het programma Stay West van stadsdeel West

De scholen die meedoen aan dit project zijn het Marcanti College Amsterdam, Maimonides Scholengemeenschap Amsterdam en Jacobus Fruytier Scholengemeenschap Apeldoorn.

Het doel van de dag is dat de scholieren leren zich in te leven in standpunten van andersdenkenden, en daarover in gesprek kunnen gaan door een goede dialoog te voeren. In een dialoog gaat het om begrip en acceptatie van de verschillende standpunten. De voorwaarde om een goede dialoog op gang te brengen is nieuwsgierig te zijn naar het verhaal van de ander. Vooral voor Amsterdamse jongeren valt er op het gebied van verschillende culturen en religie nog veel te ontdekken en te winnen. Door te luisteren naar de ander en onderling ideeën uit te wisselen, kunnen jongeren hun eigen en elkaars religieuze en culturele achtergronden ontdekken en begrijpen. Met als doel: meer inzicht in, acceptatie en ontvankelijkheid voor de ander. Aan het project doen honderd à honderdtwintig leerlingen mee.

De dialoogdag heeft een divers programma. Zo volgen de leerlingen bijvoorbeeld een workshop vooroordelen, nemen ze deel aan een gesprek met stellingen, of doen ze mee aan een 'escape room' workshop waarbij ze puzzels over feestdagen van verschillende religies of culturen oplossen.

Het is de zesde keer dat dit project georganiseerd wordt, ieder jaar doen er drie scholen mee. De dialoogdag wordt mede georganiseerd door studenten van de minor Levensbeschouwing en Maatschappij van de HvA. Zij ontwikkelen creatieve en effectieve dialogen waarmee (voornamelijk) jongeren uit de islamitische, joodse en reformatorische gemeenschap respectvol met elkaar in gesprek gaan over allerlei maatschappelijke (en ook eventueel gevoelige) thema’s.