AMSTERDAM - De gemeente gaat het beleid voor nieuwe datacenters aanscherpen. Dat heeft het college van B en W gisteren besloten. De komst van nieuwe datacenters zorgt voor uitdagingen op het gebied van ruimte, het elektriciteitsnetwerk en de duurzaamheidsambities. Het aangescherpte beleid wordt nu ter inzage gelegd engaat naar verwachting het tweede kwartaal 2024 in. Anticiperend op het nieuwebeleid, heeft de gemeenteraad begin november ingestemd met een aanmeldingenstop voor nieuwe datacenters voor de periode van (minimaal) een jaar.


Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “De ruimte in Amsterdam is schaars. Niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de ruimte op het elektriciteitsnet. We willen duurzaam groeien met datacentra die de stad direct wat opleveren. Deze nieuwe plannen maken dat mogelijk.”

Amsterdams belang

In de toekomst hanteert de stad een “nee, tenzij” beleid. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe datacenters in de stad komen, tenzij ze een direct Amsterdams belang hebben én ze aan nieuwe duurzaamheidseisen voldoen. Het gaat dat bijvoorbeeld om de verplaatsing van een datacentrum om ruimte te maken voor een nieuwe woonwijk. Lopende aanvragen en al bestaande initiatieven vallen onder het oude regime.

Datacentra in de stad

Er zijn verschillende clusters van datacenters in de stad. De belangrijkste staan op het Science Park en op de Amstel III bedrijvenstrook. Met de verschillende datacenters worden gesprekken gevoerd over uitkoppeling van restwarmte en alternatieve koeltechnieken. De datacenters leveren een belangrijke bijdrage op het gebied van rekenkracht voor bijvoorbeeld de wetenschap