AMSTERDAM - Dinsdag 24 september 2019 heeft het college van B en W van Amsterdam ingestemd met plannen voor de voltooiing van IJburg. Het gaat om het stedenbouwkundig plan voor heel Strandeiland, waarin staat hoe het eiland wordt ingericht. Ook zijn er besluiten genomen om het tweede deel van Strandeiland aan te laten leggen en te starten met de uitwerking voor Buiteneiland.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): “Ruim twintig jaar geleden besloot de gemeente tot de aanleg van het eerste eiland in het IJmeer. Met Strandeiland en Buiteneiland leggen we voor het laatst nieuwe stukken stad aan en ronden we de unieke gebiedsontwikkeling af. Zo wordt IJburg voor nog meer Amsterdammers een volwaardige woonwijk. Door de laatste twee eilanden natuurinclusief en energieneutraal te bouwen en Buiteneiland volledig circulair aan te laten leggen, wordt een flinke impuls gegeven aan de duurzame groei van de stad.”

Buiteneiland wordt 45 hectare groot en krijgt een sterk natuurlijk karakter met ruimte voor sport, recreatie en cultuur. Wonen krijgt een ondergeschikte rol: er is ruimte voor maximaal 200-500 woningen. Met de ontwikkeling van Buiteneiland komt er een grote hoeveelheid openbaar groen beschikbaar voor alle Amsterdammers. Het eiland wordt volledig circulair aangelegd met hergebruikte grond uit andere delen van de stad.

Strandeiland
Strandeiland wordt een duurzame stadswijk met 8000 woningen, waar natuurinclusief gebouwd wordt. Ook moet het een energieneutraal eiland worden, wat wil zeggen dat het eiland alle energie die het gebruikt zelf opwekt. Daartoe komen er warmte- en koudeopslagsystemen (WKO’s) en wordt emissievrije mobiliteit de norm. De aanleg van de eerste fase is in volle gang. In deze fase worden de eerste 5.000 woningen, scholen, sportvelden en commerciële voorzieningen aangelegd. Nu is ook groen licht gegeven voor de aanleg van de 2e fase, waarin op termijn nog eens 3.000 woningen worden gerealiseerd.

Samen met de stad
Bewonersparticipatie hoort bij de ontwikkeling van Strandeiland, alleen heeft het eiland de komende jaren nog geen bewoners. Daarom start de gemeente een innovatieve samenwerking met de huidige bewoners van IJburg om de participatie vorm te geven en uit te voeren. Bij het participatietraject wordt voor het eerst geëxperimenteerd met het online platform OPEN POEN. Door middel van dit platform wil de gemeente inzichtelijker maken waar subsidiegeld aan wordt uitgegeven. Iedereen kan via OPEN POEN de uitgaven van het participatieteam realtime volgen. Vandaag, donderdag 3 oktober 2019, is de feestelijke kick-off van het participatietraject.

IJburg fase 2
Onder IJburg fase 2 vallen de eilanden Centrumeiland, Strandeiland en Buiteneiland. Centrumeiland is al in ontwikkeling, en geeft ruimte aan zelfbouwers om hun ideale woning te realiseren. Het nieuwe stadsstrand en het eerste deel van Strandeiland worden nu aangelegd. De aanleg van het tweede deel start in 2020. De realisatie van Buiteneiland start in 2023.

Stikstof uitspraak
Raad van State De aanleg van de tweede fase van Strandeiland krijgt mogelijk te maken met de uitspraak van de Raad van State over stikstofdepositie. De consequenties voor de ontwikkeling en planning worden nu zorgvuldig onderzocht. Als het nodig is nemen we daarbij passende maatregelen, door bijvoorbeeld te werken met boten met een lagere stikstofuitstoot. De plannen voor het eiland bevatten vergaande, innovatieve maatregelen, zoals emissievrije mobiliteit waarmee nieuwe technieken worden gestimuleerd.

De gemeenteraad behandelt de plannen op 6 november 2019.