AMSTERDAM - Agressief om seks gevraagd. Achternagelopen. Betast of in het nauw gedreven. Tot vervelens toe nageroepen. 83% van de Amsterdamse vrouwen van 15-34 jaar onderging een van deze vormen van (seksuele) straatintimidatie in 2016. Amsterdam tolereert dit gedrag niet. Uiterlijk, herkomst of seksuele voorkeur mag nooit een reden zijn om iemand na te roepen, lastig te vallen of op een andere manier te intimideren.

Amsterdam neemt een aantal maatregelen om hier tegen op te treden, zoals ondersteuning van voorlichting en trainingen op scholen en het scannen van buurten op onveilige situaties. Waar mogelijk worden daar vervolgens verbeteringen aangebracht. Ook is (seksuele) straatintimidatie opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waardoor het strafbaar is. In 2017 worden daders gewaarschuwd, vanaf 1 januari 2018 kunnen ze een boete krijgen. Dat staat onder andere in het handhavingsplan dat vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd en op 6 juli wordt besproken in de commissie Algemene Zaken.

Vormen van strafbare straatintimidatie

Vormen van (seksuele) straatintimidatie die op grond van de APV strafbaar zijn, zijn onder andere uitschelden of naroepen met seksuele dan wel denigrerende opmerkingen, hinderlijk achternalopen en ongewenst aanraken. Opsporingsambtenaren van de gemeente en politieagenten kunnen hiertegen optreden. De strafbare vormen staan in het handhavingsplan en de handreiking voor boa’s.

Bewust maken

Om Amsterdammers bewust te maken van wat straatintimidatie is en wat het doet met mensen, start half juli een campagne.