AMSTERDAM - Volgens de nieuwste cijfers van de gemeente stijgt de werkloosheid onder jongeren in Amsterdam in het laatste kwartaal van 2020 naar 9,9%. De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard geraakt. Op de arbeidsmarkt worden vooral jongeren getroffen. De werkloosheid onder jongeren steeg van 6,5% in 2019 naar 9,9% in 2020. Voor de gehele Amsterdamse beroepsbevolking steeg de werkloosheid van 4,2% naar 5,3%.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "De nieuwe cijfers laten nogmaals zien dat jongeren hard geraakt worden. Dat is schrijnend. Helemaal omdat we weten dat je van werkloosheid vroeg in je carrière, je hele werkzame leven last kan hebben. Aangezien voorkomen beter is dan genezen, blijft het bestrijden van de jeugdwerkloosheid mijn prioriteit. We moeten jongeren aan het werk houden of zorgen dat ze terug kunnen naar school."

Wat doet de gemeente?
Om te voorkomen dat jongeren massaal in de bijstand terecht komen, is de gemeente afgelopen jaar van start gegaan met een Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid. Afgelopen maart is de aanpak uitgebreid en het budget opgehoogd van 8 naar 12 miljoen euro. De kern van de crisisaanpak jeugdwerkeloosheid is intensieve, persoonlijke begeleiding, zodat jongeren hun startpositie kunnen versterken, terug naar school gaan of doorstromen naar sectoren waar wel werk is. Het doel is dat niemand werkloos aan de kant blijft staan.

De cijfers
In februari 2020 waren er 73.500 werkende jongeren tussen de 18 en 26 jaar, dit komt neer op 61% van alle Amsterdamse jongeren in deze leeftijdsgroep. In de periode van februari tot en met juni 2020 nam het aantal werkenden af tot 68.000 (-7%). Van juli tot september was er weer een toename en tussen september en december daalde het aantal werkenden weer licht. Uiteindelijk waren er in december 5% minder jongeren aan het werk dan in februari. Het verlies aan werk is het grootst in de horeca. Net als de afgelopen jaren zijn lager opgeleide jongeren vaker werkloos (14%) dan middelbaar (12%) en hoger opgeleide jongeren (5%). Maar onder middelbaar opgeleide jongeren steeg de werkloosheid in 2020 relatief hard (van 7% naar 12%). Als jongeren wel werk vinden, werken ze relatief vaker onder hun opleidingsniveau.