AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam komt met een breed plan om de noodlijdende culturele sector ondersteuning te bieden tijdens de coronacrisis, én om culturele instellingen en makers te helpen bij het opstarten zodra versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk is. Het college van B en W presenteert vandaag het plan, waarvoor een bedrag van 21,4 miljoen euro wordt gereserveerd.

Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur): “Ik wil dat we straks weer kunnen genieten van het geweldig diverse uitgaansaanbod van onze stad. Met haar musea, podia, nachtclubs, kleinere theaters en al die verschillende makers die zich elke dag inzetten om van Amsterdam de interessante stad te maken die zij is. We hebben als gemeente niet de sleutel tot herstel in handen. Daarvoor moeten de deuren straks eerst weer open. Maar met dit plan ondersteunen we de sector en dragen we bij aan het zo snel mogelijk weer tot bloei brengen van kunst en cultuur in Amsterdam.”

Breed plan
De aanhoudende coronacrisis raakt de culturele sector van Amsterdam hard. Het totale verlies aan inkomsten van de sector in 2020 en 2021 wordt geschat op 2,5 miljard euro, en herstel is pas in zicht tegen het einde van 20231. Kunst en cultuur zijn van groot belang voor de identiteit en leefbaarheid van de stad en zorgen voor veel werkgelegenheid. Het college vindt dat er op verschillende manieren gewerkt moet worden aan steun en herstel van de cultuursector en kiest daarom voor een breed plan, waarin ook wordt samengewerkt met externe partners.

Het plan wordt in verschillende fases uitgevoerd, te beginnen met het verlenen van noodsteun aan de sector. De brede noodsteunregeling (totaal 16 miljoen euro) is voor instellingen in het Kunstenplan en instellingen die geen onderdeel uitmaken van het Kunstenplan, zoals kleinschalige (buurt)theaters en musea. Ook komt er een noodsteunregeling (0,5 miljoen euro) voor broedplaatsen die in zwaar weer verkeren. Daarnaast komt er extra budget (2 miljoen euro) bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor projecten van onafhankelijk werkende makers en (buurtgerichte) initiatieven. Verder zet het plan in op het bevorderen van cultuurbezoek, steun voor nieuwe programmering, het stimuleren van nieuwe samenwerkingen en het behoud van banen. Het college komt in april met een banenplan waarin ook de cultuursector wordt meegenomen.

Nachtcultuur, festivals en evenementen
Ook de nachtcultuur en organisatoren van evenementen en festivals (groot en klein) hebben zwaar te lijden onder de coronacrisis. De verwachting is dat zij het langst met beperkingen door de coronamaatregelen te maken hebben. Dit leidt onder meer tot grote onzekerheid over hun toekomst. De gemeente kan nachtclubs ondersteunen bij het opstarten van de programmering. Er komt een speciale stimuleringsregeling voor culturele nachtclubs waarmee makers, dj’s en kunstenaars geboekt kunnen worden zodra de deuren opengaan. Voor vergunningplichtige festivals en evenementen worden in 2021 (en mogelijk ook in 2022) minder leges in rekening gebracht. Dit moet bijdragen aan de opstart van grote en kleine evenementen in de stad. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

Krachten bundelen
Gezien de grote omvang van de cultuursector in Amsterdam, de enorme verliezen die worden geleden en het onzekere toekomstperspectief, kan de gemeente het niet alleen. Daarom zet de gemeente de gesprekken met het Rijk voort over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook worden gesprekken met private fondsen en bedrijven in Amsterdam gevoerd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur in Amsterdam. Daarnaast ondersteunen de gemeente en de provincie Noord-Holland gezamenlijk de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC). Op dit platform, een initiatief van de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, bieden ervaren professionals uit het bedrijfsleven zich aan als coach voor instellingen in de culturele sector.


Het totale bedrag van 21,4 miljoen euro voor het plan bestaat uit het resterend bedrag van de gemeentelijke steunmaatregel 2020 (5,7 miljoen euro) en de ontvangen middelen uit het tweede steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de lokale cultuursector ( 15,7 miljoen euro).