AMSTERDAM - De Tweede Kamer stemt een dezer dagen over de nieuwe Transgenderwet waarmee mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. In een brief aan de Tweede Kamer roept het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders de Tweede Kamer op in te stemmen met deze wet.

Zeer geachte leden van de Tweede Kamer,

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam steunt de invoering van de nieuwe Transgenderwet. Deze wetswijziging maakt wijziging van het geslacht in de geboorteakte makkelijker. Trans, intersekse en non-binaire personen kunnen dankzij deze wet zelf aangeven tot welke gender zij behoren.

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in ons land, ongeacht gender, leeftijd, geloof, culturele identiteit of seksuele oriëntatie. De invoering van de nieuwe Transgenderwet is hierin een belangrijke stap. Ook voor Amsterdam, die als stad een relatief gezien een grote diverse transgemeenschap kent.

De recente evaluatie van de transgenderwet uit 2014, en het feit dat transgender zijn niet langer te boek staat als een stoornis, vraagt om de huidige herziening van deze wet. Dit is een belangrijke en noodzakelijke stap die niet langer op zich kan laten wachten. We weten dat het voor de trans en queer gemeenschappen in onze stad vernederend en onnodig is om gesprekken te moeten voeren met deskundigen, psychologen of artsen om een verklaring te verkrijgen waarmee genderidentiteit in officiële documenten aangepast mag worden. Hier kunnen we als land een einde aan maken en dat behoren we dan ook te doen. Daarbij wijzen we ook op de wachtlijsten in de transgenderzorg en in de GGZ, die onnodige langdurende stress en ongemak voor transgender personen oplevert. Met de wetswijziging zou wijziging van de geslachtsaanduiding niet meer afhankelijk zijn van deze wachttijden omdat de deskundigenverklaring niet meer als voorwaarde geldt.

Met andere woorden, de wetswijziging is van groot belang voor de transgemeenschap in onze stad en de rest van het land. Het Amsterdamse college roept de Tweede Kamer daarom op om in te stemmen met de wetswijziging en daarmee op te komen voor de rechten van alle burgers, ook zij in de lhbtiq+ gemeenschap.