AMSTERDAM - In stadsdeel Oost starten op maandag 24 juni de stemrondes voor de Oost Begroot plannen in de buurten Transvaalbuurt/Oostpoort en Zeeburgereiland. Alle direct omwonenden vanaf 12 jaar hebben de mogelijkheid om te stemmen op plannen in hun directe omgeving. Op deze manier kunnen zij meebeslissen over de besteding van het buurtbudget van €180.000. Elke stemmer ontvangt een persoonlijke code in de brievenbus waarmee zij tot en met 10 juli één keer kunnen stemmen op meerdere plannen. Op 15 juli worden de resultaten per buurt bekendgemaakt via de website.

Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting: "Ik ben benieuwd welke plannen populair zijn bij de buurtbewoners en welke ontwikkelingen we daarmee per buurt gaan realiseren. Het stadsdeel is vanaf het begin met bewoners in gesprek gegaan om hun mooie ideeën uit te werken tot haalbare plannen. Bij het stemmen worden bewoners die minder digitaal vaardig zijn of de taal niet goed beheersen begeleid. Deze samenwerking met de buurt heeft niet alleen de banden tussen het stadsdeel en de buurt versterkt, maar draagt ook bij aan een betere cohesie in de buurt.''

Een nieuwe werkwijze
Bij deze editie van Oost Begroot zijn er geen thema's gekozen en bewoners hebben hun plannen per buurt ingediend, in plaats van per gebied. Daarnaast is er een fase ingelast tussen het indienen van ideeën en de stemrondes. Deze fase is bedoeld om te voorkomen dat plannen elkaar overlappen of onuitvoerbaar zijn. Ambtenaren zijn vanaf het begin van het project in gesprek met bewoners om in co-creatie ideeën uit te werken tot haalbare plannen. Dit gebeurt voor de stemrondes. Hierdoor verkleint het stadsdeel de kans dat plannen later worden afgekeurd. In totaal zijn er 46 plannen waarop gestemd kan worden: 22 voor Oostpoort en Transvaalbuurt, en 24 voor Zeeburgereiland. Alleen direct omwonenden kunnen vanaf deze week hun stem uitbrengen op deze plannen. Meer informatie over het stemmen is te vinden op: oostbegroot.amsterdam.nl

Onderzoek naar Oost Begroot
Oost Begroot werd in 2018 geïntroduceerd in stadsdeel Oost. Dit initiatief biedt bewoners de mogelijkheid om zelf te beslissen over initiatieven in hun buurt. Elk jaar stelt het stadsdeel hiervoor een budget beschikbaar. Recentelijk heeft het stadsdeel een onderzoek laten uitvoeren door twee studenten van de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht, als onderdeel van het REDRESS-onderzoeksproject. Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige aanpak van burgerparticipatie nog niet volledig voldoet aan de verwachtingen van bewoners. Het stadsdeel heeft direct ingespeeld op deze bevindingen en de werkwijze aangepast. Deze editie wordt er vanaf het begin toegewerkt naar concrete doelen om de besluitvorming te verbeteren en de tevredenheid te verhogen.