STEIGEREILAND - Woensdag 11 juli van 14.00 tot 16.00 uur is de feestelijke opening van de ‘Steigerplek’ aan de William Barlowlaan 1 op Steigereiland. De nieuwe ontmoetingsplek in deze buurt voor en door bewoners.

Dynamo gaat het pand huren van Ymere en beheren. Verschillende organisaties zullen hier activiteiten en spreekuren organiseren. Bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten, zelf een activiteit organiseren of aan de slag gaan als vrijwilliger.

Bij de opening zijn alle buurtbewoners welkom. Rond 15.00 uur zal stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter de symbolische openingshandeling verrichten.

Datum: 11 juli
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: William Barlowstraat 1 op Steigereiland

Welzijn in de buurt
Op Steigereiland zijn weinig accommodaties voor ontmoeting en activiteiten voor de buurtbewoners. Daarom is het stadsdeel blij met het initiatief van Dynamo om deze ruimte te gaan beheren en open te stellen voor andere organisaties en de buurt. Dynamo gaat na-schoolse en vakantieactiviteiten organiseren, maar ook Talententent cursussen, Club Junior tiener- en meidenactiviteiten. Er komt een Jongerenspreekuur en verder wordt het een ruimte voor ontmoeting, activering en participatie. Een aantal andere (buurt)organisaties heeft al aangegeven om hier activiteiten of spreekuren te willen organiseren, waaronder bewonersgroepen en de wijkbeheerder van IJburg.

Buurtkamers
Naast de Steigerplek (voorheen De Stek) zijn er op IJburg en Zeeburgereiland inmiddels meer ontmoetingsruimten en informatiepunten voor buurtbewoners, zowel jong als oud. Zoals de Buurtkamer IJburg, de Flexbieb, Cultureel Centrum Ludo boven het IJburg College en Buurtkamer Zeeburgereiland. Ga voor meer informatie hierover naar Huis van de wijk IJburg of kijk op de Wijkzorgkaart IJburg.