AMSTERDAM - Het Stedelijk Museum Amsterdam presenteert eind volgend jaar een solotentoonstelling van de Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay. Zeer bekend is zijn jarenlange samenwerking met zijn toenmalige partner Marina Abramović (1976-1988), maar voor en na die tijd heeft hij ook een indrukwekkend solo oeuvre opgebouwd. Dit is de eerste tentoonstelling in het Stedelijk Museum op initiatief van Rein Wolfs, die per december is aangetreden als nieuwe directeur.


Fundamenteel voor de Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay (Frank Uwe Laysiepen, Solingen, Duitsland, 1943) zijn processen van (chemische) verandering, de overgang van de ene identiteit in de andere, en het accepteren van onzekerheid en toeval.

Daarnaast is hij van meet af aan een zeer geëngageerd kunstenaar geweest die zijn betrokkenheid heeft getoond zowel in directe reactie op maatschappelijke ontwikkelingen als in relatie tot de (recente) geschiedenis. Ulay vestigde zich eind jaren zestig in Amsterdam, waar het zowel op politiek-maatschappelijk gebied als in de beeldende kunst op alle mogelijke manieren gistte en borrelde. Sindsdien is hij altijd met Amsterdam verbonden gebleven en ook nu leeft en werkt hij deels in de stad. Het Stedelijk Museum verwierf door de jaren heen zowel werk van Ulay als van zijn samenwerking met Marina Abramović.

Het werk van Ulay bevindt zich op het snijpunt van fotografie en een conceptuele benadering van performance- en body art. Polaroidfoto’s, unica, en in zijn geval vaak exceptioneel grote beelden, zijn een essentieel onderdeel van zijn oeuvre. De tentoonstelling concentreert zich op vier thema’s die de huidige relevantie van Ulay’s werk onderstrepen: zijn focus op performance en de performatieve aspecten van fotografie; zijn onderzoek naar gender-identiteit en naar het lichaam als medium; zijn engagement met maatschappelijke en politieke onderwerpen en zijn relatie met Amsterdam.

Rein Wolfs: “De toegenomen aandacht voor performancekunst vraagt om een heroriëntatie op de achtergronden ervan en op de kunstenaars die hier een belangrijke rol in spelen. Vanaf de jaren 1970 is Ulay, ook samen met Marina Abramović, een belangrijke vertegenwoordiger van performance- en body art. Hij heeft zijn identiteit en lichaam ingezet als medium. Het Stedelijk heeft een geweldige geschiedenis en expertise opgebouwd op dat gebied en profileert zich ook nu weer met een belangrijke focus op performance-kunst, om daarmee het actuele belang van deze kunstvorm te onderstrepen.”

De tentoonstelling zal te zien zijn van november 2020-april 2021.