AMSTERDAM - Snorfietsers binnen de ring van Amsterdam rijden, als het aan de gemeente ligt, vanaf 2018 op de rijbaan en niet langer op het vrijliggende fietspad. Daarbij is een helm verplicht. Vooruitlopend op landelijke regelgeving die dit mogelijk maakt, start Amsterdam de voorbereidende werkzaamheden. Eerste schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaan uit van een jaarlijkse afname van zo’n 260 ernstig gewonden in het verkeer.

De Rijksoverheid werkt op dit moment aan de noodzakelijke aanpassing van regelgeving. Volgens de planning is in september definitief duidelijk of en wanneer de snorfiets naar de rijbaan wordt verplaatst. De ingangsdatum staat nu op 1 januari 2018. Amsterdam start nu met de noodzakelijke voorbereidingen, zodat de hoofdstad klaar is met de uitvoering zodra de maatregel van kracht wordt.

Voorbereiding

Het gaat om het voorbereiden van de aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte. Uiteindelijk zullen er na landelijke besluitvorming borden worden geplaatst en waar nodig logische verbindingen tussen fietspad en rijbaan gemaakt. Ook start Amsterdam met het voorbereiden van informatiecampagnes, het ontwikkelen van een handhavingsstrategie en het juridisch regelen van de benodigde verkeersbesluiten.

Verkeersveiligheid

Snor- en bromfietsen zijn relatief vaak betrokken bij ernstig verkeersongelukken. In de periode 2007-2012 nam het aantal slachtoffers toe met 128%, van 210 naar 480:  bijna een kwart van het totale aantal slachtoffers. Snor- en bromfietsen zijn goed voor 1 á 2% procent uit van het totale aantal verplaatsingen in de stad. Daarnaast zorgen snorfietsers voor veel hinder en overlast bij andere weggebruikers, vooral fietsers en voetgangers. Daarom pleit Amsterdam voor de mogelijkheid de snorfiets naar de rijbaan te kunnen verplaatsen met helmplicht.

Milieuzone

Per 1 januari 2018 geldt ook een milieuzone voor snor- en bromfietsen van voor 2011. Deze voertuigen mogen straks de stad niet meer in (met uitzondering van landelijk Noord). Door deze combinatie van maatregelen verwacht de gemeente een afname van het aantal snor- en bromfietsen.