AMSTERDAM - De gemeente start binnenkort met een participatieproces over de toekomst van bedrijventerrein Klaprozenweg Noordoost.

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 9 januari besloten om met de planvorming te starten.

Transformatie

Het college stemt in met de transformatie van het bedrijventerrein naar een aantrekkelijke stadsbuurt met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. Vijf ambities zijn leidend voor de verdere uitwerking van de plannen:

  1. het ontwikkelen van ca. 200.000 m2 bruto vloeroppervlakte voor wonen, werken en voorzieningen;
  2. een kwalitatief hoogwaardig en flexibel stedelijk milieu met verschillende functies;
  3. een sociaaleconomisch gemengde bevolkingsopbouw in het projectgebied en goede fysieke en sociale samenhang met de omliggende buurten;
  4. de Klaprozenweg verbindt het oude en nieuwe deel van Noord;
  5. versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het groen en de herkenbaarheid van de Waterlandse Zeedijk.

Ideeën

De ideeën die de gemeente tijdens de inloopmarkt van 11 juli 2017 heeft opgehaald, zijn deels verwerkt in de principenota waarover het college nu heeft besloten. Een ander deel van de ideeën nemen de ambtenaren mee in het vervolg van de planvorming. De gemeente toetst de komende tijd verschillende ruimtelijke modellen op haalbaarheid en wenselijkheid.

Proces

Bureau Dialoogisch begeleidt het participatieproces waarin bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hierbij hun inbreng kunnen geven. Hierna legt de gemeente een globaal toekomstplan voor het projectgebied vast in een projectnota en een plankaart met daarin de contouren van de straten, bouwblokken en de bouwhoogtes. Het college van B&W neemt vervolgens een projectbesluit. Daarna volgt een nadere uitwerking van de plannen in de laatste planfase.