AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam onderzoekt met een marktconsultatie de mogelijkheden om buiten de Wallen een erotisch centrum met hoogwaardige werkplekken voor sekswerkers te ontwikkelen. Het erotisch centrum is één van de scenario's voor raamprostitutie, die staan beschreven in de Aanpak Binnenstad. Het erotisch centrum moet de positie van sekswerkers verbeteren, ondermijning tegengaan en de overlast door drukte op de Wallen verminderen. Naast werkplekken moet het centrum ook plaats bieden aan horeca en erotisch entertainment.


Locaties
Er is eerder onderzoek gedaan naar potentieel geschikte locaties voor het centrum. Dat heeft de volgende acht gebieden opgeleverd: Amstel III, Arenapoort, Sloterdijk 2 Noord, Sloterdijk 2 Zuid, Zuid/Rai, Hamerkwartier, Waterlocatie, Eenhoorngebied. Op verzoek van de gemeenteraad is ook gekeken naar nieuwbouwgebieden, en zo is een negende gebied, Haven-stad, aan de shortlist toegevoegd.

Marktconsultatie
De marktconsultatie is bedoeld om van diverse partijen reacties te horen op de keuze voor deze gebieden, het voorlopige programma van eisen op te stellen, en te inventariseren welke criteria van belang zijn voor de ontwikkeling van het erotisch centrum. Ook geeft de consultatie zicht op partijen die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling en exploitatie van het centrum.

Onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming, wordt in een volgend stadium voor bewoners en ondernemers in de gebieden een participatietraject opgestart.

Vervolg
De marktconsultatie loopt tot juli 2021 en verloopt via Tendernet. In het najaar worden de resultaten van de marktconsultatie met de gemeenteraad besproken.