AMSTERDAM - De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum heeft op 28 november 2017 het voorlopig ontwerp Waterlooplein inclusief een plattegrond voor de markt, vrijgegeven voor inspraak.

Stukken inzien

Het voorlopig ontwerp met bijbehorende marktplattegrond ligt van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt de stukken daarnaast inzien of downloaden via www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt

Inspraakavond

U kunt mondeling reageren tijdens een inspraakavond:

Datum: maandag 11 december 2017
Tijd: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur
Locatie: Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam

Schriftelijk inspraakreactie

U kunt ook schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 10 januari 2018) per e-mail aan: waterloopleinvernieuwt@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Waterlooplein, of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Waterlooplein, t.a.v. mw. F. Anoep, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Waterlooplein, kijk op www.amsterdam.nl/waterloopleinvernieuwt