AMSTERDAM - Amsterdam Noord groeit. De komende jaren neemt het aantal inwoners en bezoekers toe. Bewoners en bedrijven ondervinden last van langparkeerders van buiten de stad. Door de vele stedelijke ontwikkelingen en de opening van de Noord/Zuid lijn medio 2018, zal de parkeerdrukte in dit stadsdeel nog groter worden.

In de Parkeeragenda Noord 2017 staat een aantal maatregelen om parkeren in Noord te sturen, o.a. door het omzetten van de blauwe zones naar betaald parkeren en invoeren van betaald parkeren in stedelijke ontwikkelgebieden.

De Parkeeragenda Noord 2017 is door B&W vrijgegeven voor inspraak.