AMSTERDAM - De instelling voor de Haarlemmerpleinmarkt is vrijgegeven voor inspraak.

De Haarlemmerpleinmarkt is 10 jaar geleden begonnen als een pilot en is succesvol gebleken. De markt moet echter nog formeel worden ingesteld met een instellingsbesluit, een inrichtingsbesluit en een Marktreglement.

  • In het Instellingsbesluit (PDF, 184 kB) staan de tijden, de grenzen van het marktterrein en wordt het thema van de markt benoemd.
  • In het Inrichtingsbesluit (PDF, 240 kB) wordt onder andere het aantal marktplaatsen vastgesteld, de opstelling, het soort plaatsen (bakplaatsen, plaatsen voor verkoopwagens), plaatsen waar de ondernemers bankjes mogen neerzetten en de keuze om een warenadviescommissie in te stellen. De warenadviescommissie bekijkt of geïnteresseerde ondernemers passen binnen het thema van de markt.
  • In het marktreglement (PDF, 242 kB) worden regels gegeven voor de dagelijkse gang van zaken op de markt.

Stukken inzien

De stukken liggen van 11 december 2017 tot 22 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket in het stadhuis op Amstel 1, geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Schriftelijk inspraakreactie

Als u bewoner of ondernemer bent van het gebied rond het Haarlemmerplein dan kunt u een inspraakreactie geven.U kunt ook schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 22 januari 2018) per e-mail aan:Marktbureau@amsterdam.nl onder vermelding van “Inspraakreactie Haarlemmerpleinmarkt”. U kunt uw inspraakreactie ook schriftelijk sturen naar: Marktbureau gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Meer informatie

Voor meer informatie over markten in Amsterdam, kijk op https://www.amsterdam.nl/ondernemen/markt-straathandel/