AMSTERDAM - De start van de herinrichting van de Nes en stegen, die eigenlijk voor het voorjaar gepland stond, is verschoven naar zomer 2018.

Reden hiervoor is dat het afsluiten van de contracten met de aannemers langer duurt dan verwacht.

Start en duur werkzaamheden

De verwachte duur van de uitvoering van het project blijft hetzelfde, namelijk circa een jaar. Over de daadwerkelijke aanvang van het project zullen bewoners en ondernemers in het gebied via een brief geïnformeerd worden. Ook ontvangen zij een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Vragen?

Hebt u voor die tijd al een vraag of opmerking? Neem dan contact op via herinrichting.nes@amsterdam.nl