AMSTERDAM - Start campagne Amsterdam OntwapentWapeninleveractie 11 tot en met 17 oktober op acht locatiesIn het kader van het landelijk Actieplan Wapens en Jongeren start het ministerie van Veiligheid en Justitie een wapeninleveractie. Amsterdam sluit zich met de campagne 'Amsterdam Ontwapent' hierbij aan. Amsterdammers kunnen van 11 tot en met 17 oktober hun wapens komen inleveren. Dit kan op acht locaties in Amsterdam en ook in Diemen, Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer.

Steeds meer jongeren hebben een wapen bij zich. Het bezit en gebruik van wapens onder (vooral) jongeren is een maatschappelijk probleem. De impact en de gevolgen van wapenincidenten zijn enorm: zowel voor de slachtoffers en hun omgeving, als voor de daders. In de campagne 'Amsterdam Ontwapent' zetten Amsterdammers zich, samen met de gemeente, Openbaar Ministerie en de politie, in voor een veiligere stad.

Wapengeweld onder jongeren hangt samen met andere vormen van criminaliteit, zoals drugshandel. Daar liggen ook sociale aspecten aan ten grondslag, zoals het gebrek aan toekomstperspectief voor bepaalde jongeren. Maar ook een verharde jeugdcultuur op straat en online en de soms negatieve invloed van de sociale omgeving waarin jongeren opgroeien. De gemeente wil ook deze achterliggende problematiek aanpakken.

Inleveractie
De inleveractie geldt voor alle wapens, waaronder vuurwapens en (kap)messen. Ook antieke wapens en verzamelingen kunnen worden ingeleverd. Op elf politiebureaus (acht in Amsterdam, drie in de Amstelland-gemeenten) staan bakken waar steekwapens anoniem kunnen worden ingeleverd. Vuurwapens worden op afspraak (0900 88 44) aan huis opgehaald.Om onveilige situaties te voorkomen worden onder andere pistolen, geweren en handgranaten opgehaald door de politie (in burger). Bij vuurwapens zal onderzoek worden gedaan om vast te stellen of het wapen is gebruikt bij een misdrijf.

Meer informatie over het inleveren van wapens en de locatie van de inleverpunten is te vinden op www.amsterdamontwapent.nl.