AMSTERDAM - Sinds 2016 zijn een aantal inrijverboden op en rond het Muntplein van kracht. Nu de herinrichtingswerkzaamheden in de omgeving zijn afgerond, doen kentekenherkenningscamera’s er hun werk. Negeert u als automobilist de inrijverboden in dit gebied, het nabije Rembrandtplein en het Singel? U krijgt geen waarschuwing meer, maar ontvangt automatisch een boete van minimaal € 100,-.


Door doorgaand autoverkeer op het Muntplein te weren, is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers, terwijl het stadshart wel goed bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer. De verkeersmaatregelen worden ter plekke aangegeven met borden.

Verkeersmaatregelen

De meest in het oog springende maatregel is de afsluiting van de kop van de Vijzelstraat, tussen het Muntplein en de Reguliersdwarsstraat. De Amstel aan de westzijde is vanaf de Blauwbrug eenrichtingsverkeer richting de Dam. Daarnaast is het Singel tussen het Spui en de Heiligeweg autovrij en is de Amstelstraat afgesloten aan de kant van het Rembrandtplein.

Grachten afgesloten

Om te voorkomen dat doorgaand autoverkeer zich verplaatst naar parallel lopende straten en grachten, zijn ook de Herengracht en het Singel tussen de Wijde Heisteeg en het Koningsplein met verzinkbare palen afgesloten voor doorgaand verkeer.

Laden en lossen en taxi’s

Laden en lossen is wel toegestaan tussen 07.00 en 11.00 uur. De pop-up taxistandplaats aan de oostelijke kant van het Rembrandtplein blijft in gebruik. Dit betekent dat taxi’s in de 3 weekendnachten tussen 01.00 en 06.00 uur vanuit het Rembrandtplein de Amstelstraat in mogen rijden.

Camerahandhaving

De locaties waar camerahandhaving wordt toegepast, zijn het Rembrandtplein (op de hoek van de Amstelstraat), het Singel (bij het Spui), de Vijzelstraat en het Muntplein. Camera's registreren kentekens van voertuigen die wegen inrijden waar een inrijverbod geldt.

Meer weten

Meer informatie over de verkeersmaatregelen omgeving Munt of de camerahandhaving vindt u op amsterdam.nl/munt.