AMSTERDAM - Deze week start de verbouwing van het leegstaande schoolgebouw in de Dufaystraat tot een buurtgezondheidscentrum waar zorg en welzijn zullen samengaan. In het nieuwe centrum komen twee huisartspraktijken die medio 2019 te horen kregen dat hun huurcontract niet zou worden verlengd. Zo blijven achtduizend Amsterdammers verzekerd van eerstelijnszorg. Daarnaast komt er een buurtkamer, een apotheek en een praktijk voor fysiotherapie. Naar verwachting zal het buurtgezondheidscentrum dit najaar zijn deuren openen.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “De prijzen van vastgoed in Amsterdam schieten omhoog, waardoor basiszorg zoals huisartsenpraktijken wordt verdrongen. Voor de huisartsenpraktijken Stadionweg en Johannes Verhulststraat hebben we met het buurtgezondheidscentrum nu een mooie oplossing gevonden, maar dit probleem is veel groter. Het is daarom belangrijk dat er iets gaat veranderen in de wijze waarop basiszorg zoals huisartsen wordt gefinancierd. Een huisartsenpraktijk in het noorden van het land krijgt evenveel financiering voor huisvesting als een praktijk in het centrum van Amsterdam, terwijl de huurprijzen hier veel hoger liggen. Met het nieuwe buurtgezondheidscentrum slaan we daarnaast nog een belangrijke slag: we brengen eerstelijnszorg en de sociale basis in een buurt dichter bij elkaar. Zodat Amsterdammers die kampen met gezondheids-klachten of mensen die bij hun huisarts in beeld komen als eenzaam, snel in contact kunnen worden gebracht met de niet-medische ondersteuning in de wijk. Denk aan bewegingsprogramma’s of buddy-projecten.”

Stadsdeelbestuurder Flora Breemer (zorg en welzijn): “Wij zijn erg blij met de komst van het Buurtgezondheidscentrum. De buurt en de huisartsen hebben zich hier hard voor gemaakt. Er was behoefte aan een ontmoetingsplek in die buurt en er was een nieuwe locatie nodig voor twee huisartsenpraktijken. Dat is heel mooi samengekomen op deze locatie. In de buurtkamer kunnen bewoners bijvoorbeeld koffie drinken, of ze kunnen met elkaar tuinieren op het groene plein. Je kunt er ook terecht voor vragen over zorg en ondersteuning. De combinatie van gezondheidszorg en welzijnsactiviteiten in het Buurtgezondheidscentrum is uniek. Zo zorgen we voor een vloeiende samenwerking tussen zorg en welzijn. Het Buurtgezondheidscentrum is daarmee een aanwinst voor Oud-Zuid.”

Huisartsenzorg is medisch noodzakelijke zorg en behoort tot het basispakket. Hoewel het valt onder de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars, is het voor de gemeente van belang dat er in elke buurt huisartsenzorg beschikbaar is. Huisartsen leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke beleidsdoelstelling: zorg en ondersteuning in de wijk voor alle bewoners. Deze zorg en ondersteuning dreigde in de knel te komen toen de huisartsenpraktijken Stadionweg en Johannes Verhulststraat medio 2019 te horen kregen dat hun huurcontract niet zou worden verlengd. Toen bleek dat er geen betaalbaar alternatief was, wilden de huisartsen samen met stadsdorp Vondeldorp een buurtgezondheidscentrum in het leegstaande schoolgebouw in de Dufaystraat vestigen.

Daarbij ontbrak in de Willemsparkbuurt ruimte voor ontmoeting en activiteiten en hadden buurtbewoners een sterke wens om een ontmoetingslocatie te realiseren in deze buurt. Stadsdeel Zuid deelde deze wensen en was al op zoek naar een geschikte locatie. Het schoolgebouw in de Dufaystraat bleek na onderzoek door de gemeente niet meer nodig voor de strategische onderwijsvoorraad en kon dus worden vrijgegeven voor een andere bestemming