AMSTERDAM - Op 11 juli 2017 heeft het college van Burgemeester & Wethouders het ontwerpbestemmingplan vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Op 3 of 10 augustus 2017 wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd. Dit betekent dat vanaf dat moment zes weken lang zienswijzen kunnen worden ingediend.

Deze termijn valt deels binnen en deels buiten de periode waarin het voor velen zomervakantie is. Dit is niet voor iedereen ideaal. Wel bieden de zes weken voldoende gelegenheid om kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan en eventueel een zienswijze in te dienen.

Ter visie leggen

Om geïnteresseerden op de hoogte te houden wordt op 3 of 10 augustus 2017 weer een nieuwsartikel op deze website geplaatst om te laten weten wanneer het ontwerpbestemmingsplan daadwerkelijk ter visie is gelegd. In dat nieuwsartikel verwijzen we naar de stukken en geven we meer informatie over het proces. Daarnaast wordt de aankondiging van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd zoals vermelding in de Staatscourant, deze website, de nieuwsbrief en social media van het stadsdeel.