De gemeente Amsterdam heeft Stan Kaatee met ingang van 15 februari 2017 benoemd tot directeur Economie. Kaatee werkt sinds 2009 als raadadviseur Financiën op het Ministerie van Algemene Zaken bij het kabinet van de minister-president.

Kaatee is verantwoordelijk voor het organiseren van de budgettaire en financieel-economische besluitvorming in het kabinet. Hij was direct betrokken bij een aantal politieke onderhandelingsrondes, zoals de Catshuisonderhandelingen en  de kabinetsformatie Rutte-Asscher in 2012, het begrotingsakkoord met D66, CU en de SGP in 2014 en het Belastingplan in 2016. In de jaren 2002 – 2009 was Kaatee gemeenteraadslid in de gemeente Haarlem voor onder meer de portefeuille Economische Zaken.

Kaatee volgt Rijk van Ark op, die directeur van de Metropoolregio Amsterdam is geworden en tegelijkertijd in januari gaat starten als directeur Utrecht Marketing.

Topregio’s

Een van de opgaves van Economie van de gemeente Amsterdam is om de stad en de regio economisch vitaal en concurrerend te houden, als centrum voor kennis en innovatie en als één van de internationale topregio’s in Europa. De prioriteiten liggen in het bevorderen van de werkgelegenheid zodat Amsterdam een aantrekkelijke vestigingsstad blijft voor bewoners, ZZP'ers, kennisinstellingen en bedrijven.

Internationale economische positie

Het versterken van de internationale economische positie van de stad en de regio via onder meer Amsterdam Marketing, amsterdam inbusiness, het Expatcenter en Startup Amsterdam hoort daarbij.  Ook het managen van de drukte in de stad, bijvoorbeeld door bezoekers te spreiden over de stad, in tijd en ruimte, zal de komende jaren  hoog op de agenda staan van Kaatee.