AMSTERDAM - De medewerkers van de gemeente die werken aan het inzamelen van afval en het schoonhouden van de straten, zijn door de vakbonden opgeroepen te gaan staken voor een betere cao. Ook de beheermedewerkers van groen, openbare ruimte, Toezicht Handhaving Openbare Ruimte en het Amsterdamse Bos zijn opgeroepen het werk neer te leggen. Het is nog onbekend hoeveel medewerkers aan de staking mee gaan doen. Er zijn ook stakingen en werkonderbrekingen in andere steden, zoals Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De staking duurt een week en begint op maandag 20 februari om 6.30 uur en loopt tot 27 februari 2023.

Cao-onderhandelingen

De medewerkers van de gemeenten staken omdat ze een goede cao voor gemeenten willen. In een cao staan arbeidsvoorwaarden voor werknemers: afspraken over onder meer arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Wethouder Hester van Buren (personeel en organisatie): "Ik begrijp waarom er wordt gestaakt. Iedereen merkt dat boodschappen en andere zaken flink duurder zijn geworden. Maar niet iedereen heeft daar evenveel last van. Wij proberen er in de onderhandelingen op uit te komen dat werknemers in de lagere schalen er netto meer geld aan overhouden. We hopen snel weer om tafel te kunnen met de vakbonden, want het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om tot een goede cao te komen."

Afval en reiniging

Gedurende de staking wordt er geen grof- en huishoudelijk afval zoals restafval, glas, papier/karton, textiel en GFT opgehaald. Ook de straten worden niet geveegd en prullenbakken worden niet geleegd. Meldingen over afval en de openbare ruimte worden niet afgehandeld. De medewerkers van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte zijn wel op straat maar zullen gedurende deze periode geen bonnen uitschrijven aan overtreders. Wel kunnen de THOR medewerkers ernstige verstoringen, overtredingen of extreem gedrag alsnog een boete opleggen. In Weesp wordt het afval wel opgehaald, maar is er geen reiniging van de straten of ander beheer van de openbare ruimte.

Markten


De gemeente heeft met de vakbonden afgesproken zich ervoor in te zetten dat markten zo goed mogelijk kunnen worden gehouden. Op de dagmarkten wordt aan het einde van de dag afval opgeruimd en de markt schoongemaakt. Marktmeesters houden hierop toezicht.

Oproep: help mee om de stad leefbaar te houden


De gemeente roept bewoners op om de stad leefbaar te houden, door tijdens de staking het afval zoveel mogelijk thuis te houden, en als het niet anders kan het afval zo klein mogelijk in de container te doen. Zo raken de bakken minder snel vol en wordt verstopping van de ondergrondse containers voorkomen. Ook wordt opgeroepen huisvuilzakken en minicontainers niet aan de weg te zetten: deze worden na de staking opgehaald op de reguliere inzameldagen. Het verzoek is om het weggooien van grof afval uit te stellen. Direct na de staking kan het op de gebruikelijke dag naar buiten. Zo blijven de straten begaanbaar en wordt voorkomen dat afval door de straat waait, er onveilige situaties ontstaan of overlast van ongedierte ontstaat.

Bedrijfsafval

Gedurende de staking zal ook bij bedrijven met een contract met de gemeente het bedrijfsafval niet worden opgehaald.

Afvalpunten

De gemeente overlegt met de vakbonden of één of meerdere afvalpunten open kunnen blijven. Op dit moment is er niet meer informatie beschikbaar. Kijk voor het laatste nieuws op www.amsterdam.nl/afvalpunten

Uitzondering voor calamiteiten

Er is een calamiteitenteam beschikbaar, en politie, brandweer en GGD zullen extra toezien op mogelijk gevaar voor de veiligheid, openbare orde en de volksgezondheid. De gemeente maakt afspraken met de vakbonden om indien nodig zo nodig snel in te kunnen grijpen. Zo gaat bijvoorbeeld het strooien bij vrieskou altijd door. Verder valt te denken aan los afval dat een gevaar kan opleveren voor verkeer of de doorgang blokkeert voor hulpdiensten.

Na de staking


Maandag 27 februari hervatten de medewerkers afvalinzameling, openbare ruimte, reiniging en groen het werk. De stad zal in de week na de staking minder schoon zijn dan normaal. Uiteraard zal de gemeente na de staking alles in het werk stellen om de opgelopen achterstanden zo snel en goed mogelijk in te halen.