AMSTERDAM - Amsterdam gaat rigoureus vergroenen, in het belang van mensen, dieren en planten. De gemeente wil bovendien de stadsnatuur beter beschermen en met elkaar verbinden, zodat verschillende dieren beter door de stad kunnen bewegen en de biodiversiteit wordt versterkt. Dat staat in het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. Deze week start de inspraak voor dit plan.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) nodigt de stad uit om mee te denken over hoe de leefbaarheid voor mensen, dieren en planten kan worden verbeterd: "Wij willen de belangrijke groengebieden in de stad beschermen en versterken, investeren in de kwaliteit van het groen en een aaneengesloten netwerk van groen creëren. Zo bevorderen we biodiversiteit en maken we de stad leefbaarder en gezonder".

Met deze nieuwe hoofdgroenstructuur wordt er méér groen beschermd. Dat is bijzonder in een groeiende stad. Onder meer het Rhonepark en het Dakpark A9 zijn toegevoegd. Ook brengt deze nieuwe hoofdgroenstructuur meer diversiteit aan in het groen in de stad door nieuwe categorieën.

Stadsnatuur
Dieren moeten zich kunnen verplaatsen. Door parken met elkaar te verbinden met groene bermen, slootkanten en oevers vergroot Amsterdam de overlevingskansen van dieren in de stad. Ringslangen kunnen bijvoorbeeld meer dan vijf kilometer afleggen tussen de winterslaapplaatsen en de voortplantingsplekken.

Waarden
Nieuw in het beleidskader Hoofdgroenstructuur is de waardenbenadering. Stadsgroen is namelijk niet alleen belangrijk voor allerlei functies in de stad, zoals sport, natuureducatie, voedselproductie en recreatie, maar heeft ook waarde van zichzelf. Groen reguleert de waterhuishouding, draagt bij aan biodiversiteit, slaat CO2 op en maakt de stad koeler. Tegelijkertijd heeft groen vaak cultuurhistorische waarde en draagt ze bij aan de gezondheid van Amsterdammers: het helpt stress reduceren en nodigt uit tot bewegen.

Niet al het groen in Amsterdam valt onder de Hoofdgroenstructuur. Het gaat om bestaand groen dat niet alleen voor de wijk belangrijk is, maar voor de hele stad: niet de geveltuintjes, maar wel de grotere parken in de stad en kleinere groene plekken zoals het Wertheimpark en het Wachterliedplantsoen. Ook wordt een groengebied toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur als het belangrijk is voor een klimaatbestendige stad, voor de gezondheid of voor de natuur.

Sporten in het groen
Het groen in en rond de stad biedt Amsterdammers de mogelijkheid om te sporten en te bewegen in een natuurlijke, gezonde omgeving. Hoewel sportvoorzieningen strikt genomen niet alleen maar 'groen' zijn, maken ze wel deel uit van de groene en recreatieve ruimte in en rond de stad. Sportparken horen dus bij de Hoofdgroenstructuur.

Inspraak

Amsterdammers kunnen tot 13 februari hun mening geven over het nieuwe beleidskader. Op basis van die meningen kan het beleidskader worden aangepast. Dat nieuwe beleidskader wordt samen met een antwoord op alle ingediende meningen aangeboden aan de gemeenteraad.