AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het definitieve voorstel voor de verbetering van het bestuurlijk stelsel. In het voorstel heeft het college de reacties meegewogen uit de inspraakperiode en het participatietraject over de voorgenomen verbeteringen, die op 8 april zijn gestart.


Meer zeggenschap voor stadsdelen en bewoners
Het college wil een reeks aan maatregelen nemen om de rol van stadsdeelbesturen en -commissies te versterken en de invloed van bewoners te vergroten. Stadsdeelcommissies krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om het dagelijks bestuur te sturen en te controleren. Voor een nader te bepalen aantal onderwerpen zal een positief advies van de stadsdeelcommissie voorwaardelijk zijn.

Ook in de participatie in hun gebied krijgt de stadsdeelcommissie meer zeggenschap en krijgen bewoners de kans om via loting deel te nemen aan een stadsdeelpanel. Dit panel adviseert de stadsdeelcommissies over zaken die in het stadsdeel spelen. Om de toegang tot de gemeente voor bewoners te vergroten wordt een voorstel voor ontwikkeling van een bewonersloket nader uitgewerkt.

Slotpeiling over stadsamendementen geopend
Ter afronding van het participatietraject loopt van 2 tot en met 12 juni een peiling, waarin door betrokken en actieve Amsterdammers ingebrachte ideeën en voorstellen als 'stadsamendementen en -moties' worden voorgelegd aan alle andere bewoners van de stad. Zo wordt er voorgesteld om referenda in te voeren op stadsdeel- en buurtniveau, een app te ontwikkelen waarmee bewoners kunnen volgen wat de gemeente in hun buurt doet en is er een voorstel om bij elk plan een 'bewonerseffectrapportage' op te nemen. De peiling is te vinden op bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl.

Voorbereiding op verkiezingen van 2022
Het definitieve voorstel Hoofdlijnen bestuurlijk stelsel en de reacties vanuit de inspraak en participatie worden besproken in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD) van 23 juni en in de gemeenteraad van 7 juli 2021. Naar verwachting stelt de gemeenteraad vervolgens in het najaar de verordening vast en kan het nieuwe stelsel vanaf de verkiezingen in maart 2022 van start.