AMSTERDAM - Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen om deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen van de Rijksoverheid. Stadsdeel Oost telt in totaal 10 coffeeshops. Het experiment moet duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is, en of dat het huidige gedoogbeleid voor cannabis in de toekomst kan vervangen. De productie en toelevering van cannabis aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Uit het landelijke experiment zal ook moeten blijken wat de effecten ervan zijn op criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. De ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen de beslissing of stadsdeel Oost wordt opgenomen in het experiment.

Tijdens het experiment verkopen coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde, op kwaliteit gecontroleerde cannabis. Deze cannabis wordt geproduceerd door geselecteerde telers. Stadsdeel Oost voldoet met meer dan 100.000 inwoners en 10 coffeeshops aan de voorwaarden van deelname door een grote stad. Andere deelnemende gemeenten zijn Groningen, Almere, Arnhem, Nijmegen, Zaanstad, Hellevoetsluis, Breda, Tilburg, Maastricht en Heerlen.

Het college van B en W vindt het belangrijk dat Amsterdam betrokken is bij het experiment. De uitkomsten van het experiment kunnen op termijn leiden tot aanpassing van het gedoogbeleid, wat een grote impact zal hebben op de Amsterdamse coffeeshops en cannabismarkt. Amsterdam wil daarom ook de andere coffeeshops zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in het experiment. Alle coffeeshops in Amsterdam zijn geïnformeerd over het voornemen van het college om een stadsdeel voor te dragen voor het experiment. Later dit jaar start de gemeente gesprekken met de 10 coffeeshops in Oost over het vervolg van het traject.

Aanvankelijk kwamen tien Nederlandse gemeenten in aanmerking voor deelname aan het experiment. Amsterdam toonde verschillende malen interesse, maar deelname bleek niet haalbaar vanwege het groot aantal (166) coffeeshops in de stad. Nu kan het wel omdat het kabinet inmiddels toestaat dat ook stadsdelen mee doen. Het experiment start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 en heeft een looptijd van 4 tot 5,5 jaar. Amsterdam heeft de ministers van J&V en van VWS gevraagd om snel afspraken te maken over de concrete uitwerking van de deelname.