AMSTERDAM - Wat is er komend jaar in uw buurt nodig? Ieder jaar maken we voor alle 22 gebieden in de gemeente Amsterdam gebiedsplannen. Hierin staat wat het komende jaar de concrete acties zijn in het desbetreffende gebied. Om te weten wat uw buurt nodig heeft, komen medewerkers van het stadsdeel naar u toe.

Van 22 mei tot 1 juni gaan medewerkers van het stadsdeel samen met politie, woningbouwverenigingen, jongerenwerk en zorg en welzijnsinstellingen de straat op om informatie op te halen voor de gebiedsplannen 2018. Door interviews met bewoners en ondernemers willen ze zoveel mogelijk mensen meekrijgen en goed weten wat er speelt in uw buurt.

Wandelingen

Van 29 mei tot 1 juni vinden er buurtwandelingen plaats. Bewoners, ondernemers, medewerkers van het stadsdeel en andere professionals gaan al wandelend in gesprek met elkaar over de mogelijkheden in het gebied. De inzichten die daarin worden verzameld gaan ook mee als onderlegger voor de gebiedsplannen.

Pop-up week

Van 26 juni tot 30 juni staan er op verschillende plekken in het stadsdeel kraampjes. (De locaties worden later bekend gemaakt). Tijdens deze week laten we de uitkomsten zien van de afgelopen weken. Daarnaast ook de projecten die het laatste jaar gerealiseerd zijn. Wij gaan hier met bewoners en ondernemers over in gesprek. We horen graag wat de ervaringen zijn met de projecten, maar ook of zij zich herkennen in de resultaten.

Gebiedsplannen

De informatie die we ophalen krijgt uiteindelijk een plekje in de gebiedsplannen. De plannen geven per gebied een overzicht van activiteiten die in 2018 extra worden uitgevoerd door het stadsdeel om de wijken veiliger, schoner en leefbaarder te maken. In stadsdeel Nieuw-West onderscheiden we de gebieden Slotervaart, Geuzenveld- Slotermeer, Osdorp , De Aker- Sloten- Nieuw Sloten en Sloterdijken. Op basis van de jaarlijkse gebiedsanalyse en -monitor maken we ook elk jaar een gebiedsplan. De grote lijnen voor de gebiedsplannen staan in de gebiedsagenda 2015-2019, terwijl in het jaarlijkse gebiedsplan de activiteiten staan die dat jaar worden uitgevoerd. Het gebiedsplan is geen lange lijst van wat er allemaal in het gebied gebeurt, maar een overzicht van onderwerpen die dat jaar extra aandacht krijgen.

Meer weten over de gebiedsplannen?

Wilt u meer weten over de gebiedsplannen of de gebiedsplannen van dit jaar lezen? De volledige plannen voor 2017 zijn te vinden via www.amsterdam.nl/gebiedsgerichtwerken.  

Contact

Heeft u een idee voor uw buurt? Of wilt u weten wie u kunt aanspreken bij vragen of opmerkingen? Kijk voor contactgegevens op de internetpagina van uw gebied: www.amsterdam.nl/nieuwwest.

U kunt het stadsdeel ook bereiken via:

  • Twitter: @NieuwWest
  • facebook.com/NieuwWest

Voor meldingen over de openbare ruimte: bel naar 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/mor.

Wilt u weten in welk gebied en welke buurt u woont? Kijk op www.amsterdam.nl/buurten.