AMSTERDAM - Onlangs heeft stadsdeel Centrum aangifte gedaan van de sloop van monumentale delen van een historisch interieur van een pand aan de Keizersgracht. De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning nadrukkelijk was opgenomen dat de monumentale delen intact moesten blijven.

Het stadsdeel werd geattendeerd op deze overtreding door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB).

Van het historische interieur zijn onder andere de volgende onderdelen gesloopt:

  • Diverse achttiende-eeuwse plafonds met houten lijstwerk
  • Achttiende-eeuwse lambrisering met liseenbetimmering en luikkasten tegen de voorgevel
  • De achttiende-eeuwse betimmering van de schoorsteenboezem
  • Drie achttiende-eeuwse stucplafonds
  • Diverse achttiende-eeuwse deuren (kozijnen en architraafbetimmeringen inbegrepen)
  • De wandbespanning met fragmenten van historische papierbehangsels
  • Achttiende-eeuwse hoekprivaat voorzien van een gestuct bovendeurstuk.

De architectuurhistorische context van het pand werd door specialisten van Monumenten en Archeologie eerder als volgt omschreven:

'Het pand is zeer interessant gezien de kwaliteit van het stucwerk. Opvallend is het terughoudende karakter van de voorkamer op de bel-etage (in late Lodewijk XIV stijl met enkele verwijzingen naar de rococo), dat een contrast vormt met de voorkamer op de verdieping, waar een zeer sierlijke rococo is toegepast aan het plafond. De kwaliteit van het stucwerk (met name op de verdieping) moet als zeer hoog worden gekenmerkt. Het 'vlammerige' karakter van het ornament is exemplarisch voor het stucwerk uit het decennium na 1760.'

De aangifte is nu in handen van de politie. Intussen ligt er een bouwstop op het pand, deze blijft van kracht totdat de aannemer een plan van aanpak voor het herstel heeft gemaakt dat is goedgekeurd door Monumenten en Archeologie.

Naast de ruim 9.713  rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam met zijn grachtengordel sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 UNESCO Werelderfgoed.