AMSTERDAM - Dagelijks steken 46.000 voetgangers en fietsers het IJ over. Naar verwachting zijn dat er in 2030 twee keer zoveel.  Met ‘Sprong over het IJ’ verbetert Amsterdam de oversteek. Niet met één grote sprong, maar met meer sprongen vanaf verschillende plekken aan het IJ. En daarover heeft het college nu besluiten genomen. Eind juli beslist de gemeenteraad.

Tussen 23 januari en 6 maart 2017 reageerden bijna 2.700 Amsterdammers, pont- en IJ-gebruikers op de plannen voor een betere oversteek over het IJ. Ook werden 3 petities aangeboden door voor- en tegenstanders. Van alle insprekers reageerde 70% positief tot zeer positief op de voorgestelde maatregelen. De meest gehoorde reacties waren: een westelijke verbinding en sneller maatregelen nemen, graag. Alle inspraakreacties hebben uiteindelijk geleid tot een definitief voorkeursbesluit voor de volgende maatregelen.

Besloten is: 

Het plan: er komt een netwerk van fietsbruggen, veren, en een metrostation, op en rond het IJ. Hoe?

  • Er komen meer en grotere veren.
  • De sterk groeiende groep fietsers in Amsterdam wordt met de Javabrug gespreid over de stad. Zo komt niet iedereen meer automatisch uit bij het Centraal Station.
  • Het besluit over een IJ-oever verbinding aan de westkant van het IJ wordt genomen in 2020. Dat is 6 jaar eerder dan gepland. De start van de brug aan deze kant van het IJ zal minimaal een jaar na de opening van de Javabrug plaatsvinden.
  • Een besluit over het wel of niet bouwen van metrostation Sixhaven wordt genomen in 2020. Ook dat is 6 jaar eerder dan gepland.
  • In 2021 wordt er een langzaamverkeer-brug opgeleverd over het Noord-Hollands Kanaal.
  • In 2021 starten met de voorbereiding van een betere zuidelijke aanlanding, zodat de fietsroute naar de Nieuwmarkt wordt verbeterd.
    De sterke groei in het voetgangersverkeer op het centrale deel van het IJ wordt aangepakt. Na de opening en evaluatie van station Sixhaven wordt een besluit genomen over een mogelijke voetgangerstunnel bij het Centraal Station.