AMSTERDAM - Sportpark IJburg in het Diemerpark wordt uitgebreid met één hockeyveld, één voetbalveld en drie oefenveldjes.

Bij de groei van het sportpark hoort ook een uitbreiding van het parkeerterrein van 42 tot 90 plekken, en een Kiss & Ride-strook. Door de uitbreiding kunnen meer jonge IJburgers in hun eigen buurt bewegen en sporten. De werkzaamheden starten in 2025.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport): ”Sporten en bewegen in je eigen buurt zijn heel belangrijk voor onze stad. Daar is op IJburg nu nog te weinig ruimte voor en ik vind het fijn dat we de inwoners en sportverenigingen met een nieuw voetbalveld, hockeyveld en oefenveldjes meer ruimte kunnen bieden.”

Natuurwaarden versterkt

Bij het inpassen van het sportpark in het Diemerpark is rekening gehouden met het evenwicht tussen natuur en recreatie. De ecologische kwaliteiten van het park worden versterkt met meer beplanting en groene passages.

Het Diemerpark heeft nu al de grootste biodiversiteit van alle parken in Amsterdam. Er broeden ongeveer zestig soorten vogels in het park, waaronder ook bijzondere en bedreigde vogels, zoals de nachtegaal, de spotvogel, de snor, matkop en dodaars.

Meer ruimte voor afzetten, ophalen en parkeren

Het huidige parkeerterrein wordt uitgebreid tot 90 plekken, en er komt een Kiss & Ride-strook. Het parkeerterrein zal afgesloten zijn, behalve tijdens competitiewedstrijden. Hierdoor zal overlast door auto’s in de woonbuurten verminderen en neemt de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers toe.

Sportverenigingen positief

De voetbalvereniging AFC IJburg en hockeyvereniging AHC IJburg zijn positief over het besluit en de duidelijkheid die nu ontstaat. Deze verenigingen hebben nu elk drie velden en krijgen er een extra veld bij. Zo kunnen zij straks meer sporters op de wachtlijst een lidmaatschap aanbieden. Het sportpark IJburg blijft een 'open' sportpark, waar iedereen op elk moment van de dag kan sporten als de verenigingen geen activiteiten hebben.

Nieuwe sportvelden in 2028 klaar

De voorbereiding van de aanleg van de nieuwe sportvelden wordt zo goed en duurzaam mogelijk aangepakt en gaat enkele jaren duren. Om de velden te kunnen aanleggen moet het Jan Beijerpad worden verlegd. Ook is een nieuwe ringleiding nodig voor de afvoer van grondwater en gassen uit de vuilstort onder het sportpark. Sommige werkzaamheden in de ondergrond kunnen alleen in de winter plaatsvinden. De velden krijgen een onderbouw van schuimbeton, om ongelijke zettingen op te vangen. Er wordt gebruik gemaakt van waterberging in kratten om hittestress te voorkomen. Verwacht wordt dat de velden in het najaar van 2028 klaar zijn.