AMSTERDAM - Op dit moment is er een groep mensen op het Museumplein die wil gaan demonstreren. Deze bijeenkomst is strijdig met de uitspraak van de rechter van afgelopen vrijdag. De driehoek ontbindt deze spontane demonstratie. De politie zal nu gefaseerd en de-escalerend optreden. Op verschillende plekken in de stad lijken mensen zich naar het Museumplein te bewegen. De driehoek roept deze mensen op om niet te komen en naar huis te gaan.


In een kort geding over de demonstratie van Nederland in Verzet heeft de rechter de Amsterdamse driehoek vrijdag in het gelijk gesteld. De driehoek respecteert de vrijheid van meningsuiting en wilde de demonstratie mogelijk maken maar vond het noodzakelijk voorwaarden te stellen vanwege de coronapandemie. De driehoek beperkte het aantal deelnemers na advies van de GGD tot 500 en wees het Westerpark aan als locatie vanwege de mogelijkheid het park af te sluiten en de toestroom van deelnemers goed te beheersen. De organisator zag hiervan af.

De Amsterdamse driehoek beschouwt de demonstratie Nederland in Verzet daarom als geannuleerd en staat deze demonstratie op andere locaties in de stad, zoals het Museumplein niet toe.

UPDATE 15.30 uur:
De demonstratie op het Museumplein, waarbij honderden mensen aanwezig waren, is flink uit de hand gelopen. Demonstranten zijn verdreven naar omliggende straten. Eerder kondigde de gemeente een noodbevel af, wat betekent dat iedereen het plein moest verlaten. Demonstranten gingen volop de confrontatie aan met de politie en schuwden daarbij het gebruik van vuurwerk en het gooien van bakstenen niet. De politie zette waterkanonnen in om demonstranten te verdrijven.