AMSTERDAM - Vandaag, 16 mei 2023, is Brigitte Vonck-Makkinje benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vonck-Makkinje ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Hester van Buren, vanwege haar jarenlange inzet bij het opzetten en aansturen van vrijwilligersprojecten in de stad, via het netwerk Serve the City.


Vonck-Makkinje zegde in 2008 haar baan op om de Amsterdamse tak op te zetten van Serve the City, een wereldwijde vrijwilligersbeweging. Sindsdien is zij een drijvende kracht achter de stichting. Serve the City organiseert vrijwilligersprojecten op het gebied van sport, muziek, kunst, klusjes, samen eten, vriendschap en meer. De stichting werkt onder andere samen met opvanghuizen voor dak- en thuislozen, asielzoekerscentra en andere organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan kwetsbare Amsterdammers en nieuwkomers. Inmiddels zijn meer dan vierduizend vrijwilligers elk jaar aan het werk via Serve the City, in ongeveer 320 projecten.

Vonck-Makkinje zette de afgelopen jaren nieuwe en succesvolle vrijwilligersinitiatieven op, waaronder het knippen van daklozen door professionele kappers, het regelen van fietsen voor Oekraïense vluchtelingen en digitale wandelingen voor kwetsbare Amsterdammers tijdens de coronapandemie. Voor het initiëren en organiseren van vrijwilligerswerk waarvan tienduizenden Amsterdammers hebben geprofiteerd, is Vonck-Makkinje benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.