AMSTERDAM - Dat wordt een spannende avond woensdag! Om 21.00 uur sluiten de stembussen en gaat men tellen. Twee handen vol is tien, zo simpel is het. Maar pas op vrijdag 23 maart om 10.00 uur worden de uitslagen officieel bekendgemaakt.

De uitslag verkiezingen gemeenteraad, stadsdeelcommissies en raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten volgt u op uw Amsterdamse bank. Of u gaat de stad in om uw gevoelens te delen. Op vrijdag worden om 10.00 uur de officiële uitslagen tijdens openbare zittingen in de stadsdelen bekendgemaakt.

1,2,3...

Na het sluiten van de stembussen om 21.00 uur tellen de stembureauleden handmatig de stemmen. Deze uitkomst wordt doorgegeven aan de gemeente, en de gemeente geeft de telling weer door aan het Algemeen Nederlands Persbureau. Op basis van die stemtotalen presenteert de NOS op de avond van de verkiezingsdag voorlopige uitslagen.

Woensdagavond

Waarnemend burgemeester Van Aartsen is woensdagavond aanwezig in de foyer van het Nationale Opera & Ballet. Adres: Amstel 3, vanaf 21.00 uur. De NOS maakt vanaf deze locatie de eerste prognoses bekend. Zie: Bereikbaarheid Stopera

Pakhuis de Zwijger presenteert woensdagavond de Nieuw Amsterdam Raad. Dit is een groep van 45 millennials die vier keer per jaar bijeenkomt om belangrijke stedelijke onderwerpen te bespreken. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de echte gemeenteraad. Het zijn geen politici, maar onafhankelijke experts uit bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de media, de wetenschap en de cultuur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor heel Amsterdam.
Zie: Programma Pakhuis de Zwijger

Ongetwijfeld kunt u in vele Amsterdamse cafés uitslagen volgen. Ook partijen brengen de avond door met elkaar. Zo zit de SP in het VOC Café in de Schreierstoren, Groen Links in club Panama, D66 brengt de avond door in Club Claire en de PvdA verblijft in Aknathon.

Vrijdagochtend

Er wordt een rekenhulpmiddel gebruikt om de uitslagen officieel vast te stellen. Het resultaat wordt vastgelegd in een document. Afschriften van het document en de processen-verbaal van de stembureaus liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het gemeentelijk centraal stembureau stelt de officiële uitslag twee dagen na de dag van stemming vast tijdens een openbare zitting.

Waar moet u zijn op vrijdag 23 maart 2018 voor officiële uitslagen?

  • De officiële uitslag verkiezing gemeenteraad en referendum om 10.00 uur in de Boekmanzaal van het stadhuis, Amstel 1

Ook de uitslagen van de verkiezing stadsdeelcommissies zijn om 10.00 uur. Waar?

  • Centrum: filmzaal van het stadhuis, Amstel 1
  • Nieuw-West: trouwzaal van het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000
  • Noord: Burgerzaal van het stadsdeelhuis
  • Oost: raadzaal van het Stadsloket aan het Oranje Vrijstaatplein 2
  • West: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250, raadzaal, 2e verdieping
  • Zuid: commissiezaal van stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923
  • Zuidoost: in de Raadzaal van het stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150

Precies weten?

www.amsterdam.nl/bekendmakingen