AMSTERDAM - Actief woningzoekenden en mensen met een dringende huisvestingsvraag moeten meer kansen krijgen om een sociale huurwoning te vinden. Vijftien colleges van B en W in de regio Amsterdam hebben hiertoe besloten. Het nieuwe beleid wordt voorgelegd aan de gemeenteraden die er de komende maanden een besluit over nemen. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 kan ingaan.

Actief zoeken en dringende situaties Op dit moment worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of aan iemand met een urgentieverklaring. Omdat sociale huurwoningen schaars zijn, de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning ligt in de hele regio boven de tien jaar, en urgenties alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden verleend, is er nu een groep woningzoekenden die dringend een woning nodig heeft maar daar geen kans op maakt.

In het nieuwe systeem moeten mensen met een dringende huisvestingsvraag beter aan bod komen. Met een nieuw puntensysteem is de wachttijd (inschrijfduur) niet meer alles bepalend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook situatiepunten krijgen. Het gaat om gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van bewoners in de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Laurens Ivens, wethouder Wonen Amsterdam: “We hebben een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen en daardoor ook een extreem lange wachtlijst. Daarom ben ik blij dat we met 15 gemeenten en 14 corporaties in de regio afspraken hebben kunnen maken over een iets eerlijkere verdeling van de woningen. Met het nieuwe systeem hoeven inwoners die het hardst een woning nodig hebben, niet langer achteraan in de rij aan te aansluiten. Daarnaast blijven we ons natuurlijk hard inzetten om meer betaalbare woningen te krijgen.”

Meer kansen voor jongeren in jongerencontract
Gemeenten krijgen binnen de nieuwe woonruimteverdeling de mogelijkheid om voor de periode van twee jaar een experiment te starten. Jongeren krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zo wordt voorkomen dat jongeren op straat komen te staan. Na twee jaar wordt gekeken of deze regeling voortgezet kan worden. Daarnaast moeten woningen duidelijker worden aangeboden op Woningnet, kunnen punten worden afgetrokken als iemand bij een bezichtiging niet komt opdagen, en kunnen urgenten direct naar een woning worden bemiddeld.

Vaststelling beleidsvoorstel door B&W en raad
Alle vijftien gemeenten bereiden zich momenteel voor op instemming van het college van B en W en vaststelling in de gemeenteraad. Dat gebeurt in de komende twee maanden. Na akkoord van alle raden wordt het beleidsvoorstel door gemeenten verwerkt in de lokale huisvestingsverordeningen. De gewijzigde verordeningen worden naar verwachting medio 2021 vastgesteld in de raden. De verwachting is dat de nieuwe woonruimteverdeling medio 2022 in kan gaan.
Alle informatie over het voorstel is te vinden op www.socialehuurwoningzoeken.nl.