AMSTERDAM - Vanaf 8 april 2019 moeten snorfietsers in Amsterdam met helm op de rijbaan rijden. De nieuwe regel geldt voor het gebied binnen de ring A10, op een klein aantal uitzonderingen na. Komende maanden treft de gemeente de benodigde voorbereidingen op straat. Ook worden snorfietsers en andere weggebruikers geïnformeerd over de nieuwe verkeerssituatie.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Het wordt steeds drukker op veel Amsterdamse fietspaden. Het aantal gebruikers van het fietspad blijft stijgen. Dat levert gevaarlijke situaties op, voor fietsers en snorfietsers. Om de verkeersveiligheid en debereikbaarheid van de stad te vergroten, moeten snorfietsers nu met helm op naar de rijbaan.Amsterdam is de eerste gemeente die gebruik maakt van de nieuwe bevoegdheid van gemeenten om dit te doen.

Nieuwe verkeerssituatie
Vanaf 8 april 2019 gaat de nieuwe verkeerssituatie in. Om te zorgen voor een soepele overgang voor alle weggebruikers, worden duidelijke verkeersborden geplaatst en komen er tijdelijke wegmarkeringen. Zo weten snorfietsers precies waar ze de rijbaan op moeten. Binnenkort ontvangen alle snorfietsers in Amsterdam en de omliggende gemeenten een brief over de maatregel. In het voorjaar volgt een grote voorlichtingscampagne voor snorfietsers én voor ander wegverkeer. Ook komt er een voorlichtingsprogramma op Amsterdamse scholen.

Veiligheid
De eerste twee maanden na invoering worden verkeersregelaars ingezet om snorfietsers te informeren en op weg te helpen. Direct na invoering start de gemeente een uitgebreid monitoring- en evaluatieonderzoek. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar de drukte, snelheid, hinder, reacties van overig verkeer, de veiligheid van snorfietsers en de interactie tussen de verkeersdeelnemers. Voor het rijden zonder helm of rijden op fietspaden waar dat niet is toegestaan, geldt een boete van 95 euro.

Antwoord op zienswijzen
Afgelopen zomer hebben bijna 4700 mensen een zienswijze ingediend over de plannen van de gemeente. Er zijn in de zienswijzen geen nieuwe argumenten aangedragen die leidden tot grote wijzigingen in de eerder gepubliceerde plannen. De antwoorden van het college op de ingediende zienswijzen zijn gebundeld in de Nota van Beantwoording (te vinden op amsterdam.nl/snorfiets). Alle indieners krijgen persoonlijk bericht over de plek in de Nota waar zij het antwoord op hun zienswijze kunnen vinden.