AMSTERDAM - Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opent vandaag samen met de gemeente Amsterdam een ‘snelloket’ voor Amsterdamse kunstprojecten die een reactie zijn op de coronacrisis. Makers en organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal 1.500 euro en maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden binnen vijf werkdagen behandeld. Het snelloket is bedoeld voor professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en organisaties die buiten de structurele subsidie van het gemeentelijke Kunstenplan vallen. Het gaat om kunstprojecten die reageren op de coronacrisis en veelal digitaal een publiek bereiken nu kunstinstellingen gesloten zijn.

De maatregelen tegen het coronavirus hebben de culturele sector vrijwel tot stilstand gebracht: theaters en concertzalen zijn leeg, tentoonstellingen afgelast en festivals gaan niet door. De financiële gevolgen voor de kunstwereld worden momenteel door de gemeente Amsterdam, in nauwe samenwerking met het AFK, in kaart gebracht. Op nationaal en lokaal niveau wordt naar vangnetten gezocht. Tegelijkertijd blijft de behoefte aan kunst en cultuur groot. Amsterdamse makers en culturele organisaties zoeken naar nieuwe manieren om een (online) publiek te bereiken.

In aansluiting op de Agenda Digitale Stad van de gemeente, speelt het snelloket in op deze veranderende praktijk en het bereiken van een breed en nieuw publiek door de inzet van digitale toepassingen. Annabelle Birnie, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst: “Deze ontwikkeling is nu meer urgent dan ooit tevoren, juist voor zelfstandige makers en culturele organisaties die vanwege een beperkte capaciteit minder snel aanhaken. De impact van deze initiatieven kan met een relatief klein bedrag al enorm vergroot worden.”

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, Digitale Stad): “Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijt geraakt. Maar juist zij kunnen de behoefte aan verbinding, troost en verbeelding vormgeven. Met dit snelloket, waarmee we eenvoudig en binnen enkele werkdagen een subsidie uitbetalen, bieden we kunstenaars de mogelijkheid om op andere manieren mensen te bereiken, waaronder ook mensen die onder normale omstandigheden niet of weinig in aanraking komen met kunst.”

Het snelloket is bedoeld voor actuele kunstprojecten die reageren op de gevolgen van het coronavirus, inhoudelijk of door de manier van presenteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cultureel aanbod via livestream, de presentatie van gedigitaliseerd werk en virtuele tours, artistiek-inhoudelijke podcasts, websites en social media, maar ook offline kunst die, op fysieke afstand, vanaf het balkon of op straat wordt gepresenteerd.

Het AFK Snelloket is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Amsterdam (Kunst en Cultuur, Digitale Stad en Evenementenfonds).