AMSTERDAM - Het Amsterdamse college van B en W wil de weekendsluitingstijden voor horeca en prostitutieramen in de oude binnenstad beperken in verband met de drukte en overlast. Met name in het weekend zorgt overlast van toeristen en dagjesmensen ervoor dat de leefbaarheid en nachtrust voor de bewoners in de oude binnenstad onder te grote druk staat. In de nieuwe situatie moeten horecazaken op vrijdag en zaterdag hun deuren om 2:00 uur sluiten (nu is dat om 3:00 of 4:00 uur). Prostitutieramen mogen tot 3:00 uur openblijven (nu is dat tot 6:00 uur). Daarmee wil het college de bewoners eerder rust bieden doordat bezoekers eerder naar huis of hun hotel gaan of zich verspreiden over andere locaties in de stad.


Uit onderzoek blijkt dat de ergste drukte en overlast op de Wallen plaatsvindt aan het eind van de avond en begin van de nacht. Maar bezoekers blijven er tot laat in de nacht aanwezig en de sfeer is vaak gespannen en grimmig onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen. Voor bewoners betekent dit dat zij na de drukke dagen en avonden, ook te maken hebben met verstoorde nachtrust door overlast van bezoekers die tot laat op straat blijven hangen.

De maatregel is onderdeel van de in april aangekondigde maatregelenladder en zou moeten gelden in het kerngebied van de Wallen: grofweg de Nieuwebrugsteeg, Sint Olofsteeg, Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal en alle tussenliggende en aanpalende stegen en straten ten noorden van de Damstraat, Oude Doelenstraat en Oude Hoogstraat. Naast de nieuwe sluitingstijden zet de gemeente al hosts in, is er bij drukte sprake van eenrichtingsverkeer en kunnen gebieden bij topdrukte worden afgesloten. Ook het alcoholverkoopverbod is onlangs uitgebreid naar 16:00 uur op weekenddagen en er geldt een verbod op consumptie van alcohol in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er extra maatregelen getroffen tegen straatdealers. De maatregel gaat nu de inspraakfase in; de nieuwe sluitingstijden zouden vanaf april 2023 moeten gelden.