AMSTERDAM - Vrijdag 17 mei 2019 is op last van burgemeester Halsema een woning aan de Monte Viso gesloten. De woning is per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit een landelijk opsporingsonderzoek kwam naar voren dat verschillende verdachten, behorend tot een criminele Albanese groepering die zich in Nederland met drugshandel bezig hield, deze woning bezochten. Tijdens een doorzoeking van de woning op 3 april 2019 heeft de politie goederen gevonden die worden gebruikt voor het wassen, versnijden, verpakken en markeren van cocaïne. Het vermoeden bestaat dan ook dat deze woning wordt gebruikt voor de productie en bewerking van harddrugs.

De aanwezigheid van, bewerking van én handel in drugs vormen een gevaar voor de openbare orde. De aanwezigheid van een handelsvoorraad drugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast én de aanzuigende werking op criminele activiteiten. Ook de bewerking en verwerking van drugs is onveilig vanwege de aanwezigheid van en het werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen, is de woning per direct voor drie maanden gesloten.