AMSTERDAM - Op vrijdag 10 november 2023 is op last van burgemeester Halsema een woning aan het Mercatorplein gesloten. De sluiting geldt voor de duur van drie maanden op grond van artikel 175 van de Gemeentewet. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege een dreigende verstoring op de openbare orde en een risico op herhaling, dat is ontstaan na explosies en geweldsincidenten in en rondom de woning.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat er zowel op 26 juni als op 3 november 2023 explosies hebben plaatsgevonden in en rondom de woning. Er zijn restanten van zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarnaast hebben er verschillende geweldsincidenten plaatsgevonden en is er in 2019 een vuurwerpen in de woning aangetroffen.

Ondanks dat de woning al onder gemeentelijk cameratoezicht valt, is de woning binnen een periode van vijf maanden herhaaldelijk doelwit geweest van geweldsincidenten met onder meer explosieven. Er moet voorkomen worden dat de woning opnieuw doelwit wordt van dergelijke praktijken. Doel van de sluiting is dan ook om de openbare orde onmiddellijk en blijvend te herstellen.