AMSTERDAM - Op 31 augustus 2018, is op last van de burgemeester een woning aan de Kerkdijkhof gesloten. De woning is per direct voor drie maanden gesloten op grond van de Opiumwet.

Uit de politierapportage van 1 augustus jl. blijkt dat in de woning 19 kilo MDMA, een aantal XTC- tabletten en een tabletteermachine is aangetroffen.

De aanwezigheid van harddrugs kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminele activiteiten. De aanwezigheid van (vuur)wapens in een woning kan leiden tot onveiligheid vanwege overlast en de aanzuigende werking op criminelen en tast het veiligheidsgevoel van omwonenden aan. Dit levert een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid. Om deze situatie te beëindigen wordt de woning per direct voor drie maanden gesloten.