AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 29 juli 2022 is op last van de burgemeester een woning aan de Jean Desmetstraat gesloten. De sluiting is op grond van de Gemeentewet en geldt per direct voor de duur van drie maanden. De burgemeester heeft het besluit genomen vanwege ernstige wanordelijkheden bij de woning en het gevaar voor de openbare orde.

De politie heeft naar aanleiding van meerdere geweldsincidenten een onderzoek ingesteld naar de woning. Binnen twee maanden hebben meerdere explosies plaatsgevonden waarbij er veel schade is ontstaan door brand. De incidenten hebben het veiligheidsgevoel van omwonenden ernstig aangetast. Volgens de politie valt niet uit te sluiten dat er zich nieuwe geweldsincidenten voor zullen doen bij de woning.

De incidenten hebben de openbare orde in de omgeving van de woning ernstig aangetast. Gelet op de ernst van deze feiten, heeft de burgemeester besloten de woning per direct en voor drie maanden te sluiten.